‘Als je thuiswerkt, doe het dan in je garage’
Foto: Bart Dewaele
Een ochtendlijk uur, een mandje ontbijtkoeken en verse koffie. Op smaak gebracht door één ceo en vier medewerkers. Dat is het recept van onze ontbijtsessie ten huize Securex. Een slecht humeur is het verboden ingrediënt. “Zet je dan maar even in een hoekje.”

Drongen, 8u30. Met een fris hoofd en een lege maag schuiven we aan bij Iris, Michiel, Eva en Karolien. De vier collega’s zullen het komende uur aan ceo Luc Deflem vertellen hoe zij ‘werken bij Securex’ ervaren. In communiqués heeft de hr-dienstverlener steevast de mond vol van maatwerk, human capital en de balans werk-privé. Maar maakt het bedrijf daar ook zelf werk van?

“De impact van de crisis heeft ons verplicht om onze manier van werken, organiseren en hoe we mensen inzetten, te herbekijken”, vindt legal director Iris Tolpe. “We zijn op zoek gegaan naar manieren om efficiënter te werken, zonder dat daarbij het perspectief dat we onze werknemers bieden uit beeld mocht verdwijnen. Onze baseline is ‘human capital matters’. Dat staat er niet zomaar. Wat we intern doen, toetsen we daaraan.”

In de jaren tussen 2008 en 2011 was dat niet altijd gemakkelijk, geeft ceo Luc Deflem toe. “Dat waren cijferjaren. We moesten opnieuw resultaten draaien, maar met respect voor de mensen die hier werken.”

Securex koos ervoor om onder andere in te zetten op flexibiliteit, flex- en thuiswerk. Zo sloeg het twee vliegen in één klap. Er werd bespaard op vierkante meters en als werkgever kwam het tegemoet aan de verzuchtingen van zijn werknemers die in de knoop lagen met hun balans werk-privé. Die filosofie wordt doorgetrokken, onder andere in het nieuwe kantoorgebouw. “Daar zal nog parkingplaats zijn, maar niet voldoende om alle werknemers elke dag hun wagen te laten parkeren. Ook zo willen we thuis- en telewerk stimuleren”, legt Luc Deflem uit.

Hij wil dat mensen zich verplaatsen in functie van wat ze moeten doen. “Aan dossiers werken kan je net zo goed thuis doen. Heb je een belangrijke vergadering waarvoor je collega’s moet zien? Spreek dan af op kantoor. En wil je echt contact met je collega’s, ga dan ergens op een aangename plek een koffie drinken.”

Verantwoordelijkheid nemen en geven staat daarbij centraal volgens de ceo. “Iemand vroeg me hoe wij thuiswerk controleren. Simpel: niet. Laat geen thuiswerk toe als je meent dat je dat moet controleren. Dat lukt toch niet. Je moet er maar op vertrouwen dat 95 procent van je mensen doet wat ze zeggen. Leg hen geen regels op omdat 5 procent misbruik maakt van de vrijheid die je hen geeft.”

Dat gevoel kan maar bestaan als ook ‘de managers’ daarin geloven. “De manier waarop we bij Securex leiding geven, of dat willen doen, is één van de belangrijkste veranderingen van de voorbije jaren”, zegt Luc Deflem. “De eerste voorwaarde is dat je als leider goed in je vel zit. ‘Zorg goed voor jezelf’, zeg ik altijd. Een leidinggevende die slecht gehumeurd op het werk aankomt, raad ik aan zich even af te zonderen, of op zijn minst zijn ploeg even met rust te laten, tot de bui over is.”

‘We verwachten veel’

Nog een advies dat Securex zijn leidinggevenden geeft, is dat ze de kwaliteiten van hun teamleden moeten kennen en ‘combineren’. “Wij doen veel aan coaching, maar vooral op de sterke punten van onze medewerkers. Het idee erachter is dat collega’s je zwakke punten compenseren”, aldus de ceo.

Merken zijn medewerkers dat ook in de praktijk? Hr-officer Eva De Winter alvast wel. “Ik werk sinds vorig jaar in duo samen met een andere collega, en wij zijn echt heel complementair. Daardoor kunnen we heel goed samenwerken. Dat maakt het ook eenvoudiger om onze opdrachten te verdelen.”

“Op het moment dat je verantwoordelijk wordt voor een team krijg je een coaching van zeven dagen, wat niet niks is, om een goede of betere coach te worden, maar ook om te leren van collega’s, ook daarna nog”, legt Iris Tolpe uit. “Een programma als ‘Connecting Managers’ doet dat laatste ook. Leidinggevenden komen geregeld samen om, heel informeel, bepaalde uitdagingen van hun job te bespreken.”

“Bovendien strekt dat leiderschapstraject zich uit over verschillende maanden, zodat managers ook de kans krijgen om toe te passen wat ze geleerd hebben”, aldus Eva De Winter.

Dat de nood aan goed leiderschap niet mag onderschat worden, blijkt uit de vitaliteits- en leiderschapsonderzoeken die Securex uitvoert bij de eigen medewerkers. “De werkdruk is een aandachtspunt. Die ligt soms hoog. We verwachten ook veel van onze mensen. Dat brengt stress met zich mee. Daarop inspelen, onder ander door mensen vooral in te zetten op hun talenten, is één van de uitdagingen voor de toekomst.”

“Stress zal er altijd zijn. Op zich is daar ook niets mis mee. Dat zorgt voor een zeker drive. Het mag alleen niet teveel worden. Daarom bieden we onze mensen ook manieren aan om met hun stress om te gaan”, zegt Luc Deflem. “Daarnaast vind ik dat iedereen ook zelf moet nadenken over hoe hij of zij het best die spanning onder controle houdt. Ook hier geldt ‘zorg goed voor jezelf’ en ‘neem zelf verantwoordelijkheid’. Heel wat burn-outs hebben te maken met wat mensen zichzelf opleggen, met hoe veeleisend ze zijn voor zichzelf. Het klinkt misschien hard, maar daar ben je deels zelf verantwoordelijk voor. Wij bieden als werkgever heel wat aan. Wat werknemers daarvan gebruiken, is hun keuze.”

‘Dit bedrijf bestaat niet’

Als hr-officer heeft Eva De Winter het personeelsbeleid van Securex zien evolueren. Zo liggen de ‘gevoeligheden’ bij rekrutering nu anders. “Vroeger lag de focus op de competenties van een kandidaat. Nu wegen attitude en persoonlijkheid veel meer door. Iemand die geschikt is voor de job, past daarom nog niet altijd bij onze bedrijfscultuur. Competenties kan je aanleren, attitude is veel moeilijker.”

‘Positivisme’ en ‘entrepreneurship’, klinkt het als we vragen welke attitudes essentieel zijn. En ook: ‘vraag het aan Michiel’.
Michiel Crommelinck, met zijn halfjaar anciënniteit de ‘rookie’ van het gezelschap, is een voorbeeld van beide. Hij heeft, na zijn doctoraat aan de UGent, voor zichzelf een job gecreëerd bij Securex. “Ik heb Securex verteld waarmee ik bezig ben en waar mijn interesses lagen, en gevraagd of ze op basis daarvan iets met mij konden doen. Het feit dat Securex hiervoor openstond, is een teken dat het bedrijf haar filosofie rond maatwerk ook in de praktijk toepast.”

Het resultaat van die ondernemende ingesteldheid is dat Michiel sinds kort verantwoordelijk is voor het aanwakkeren van een gelijkaardig entrepreneurship bij zijn collega’s. “Ik werk rond innovatie, zowel door dat te stimuleren bij collega’s als door innoverende projecten uit te werken.”

“De filosofie daarachter is dat als mensen in een bedrijf iets willen doen, ze dat ook moeten kunnen doen. Dat is naar het voorbeeld van Ricardo Semler, ceo van het Braziliaanse Semco. Hij laat zijn bedrijf van gedaante verwisselen in functie van de aanwezige competenties. Zijn medewerkers zorgen voor een businessplan, hij voor de financiering. Het gaat soms zelfs zover dat werknemers er hun eigen loon mogen bepalen”, legt Luc Deflem uit.

Dat laatste mocht Michiel niet, maar hij heeft momenteel wel ‘zijn’ bedrijfje binnen Securex. “Ik start nu iets op om andere organisaties te ondersteunen in het tastbaar maken van bedrijfswaarden op de werkvloer en in het gedrag van werknemers zodat die waarden niet alleen leven, maar ook impact hebben.”

Een bedrijf aan de rand van Securex, noemt Luc Deflem het, waarna hij zichzelf corrigeert. “We willen een platform zijn van waarop ideeën zich kunnen lanceren en waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Een bedrijf ‘as such’ bestaat niet. Uiteindelijk zijn we een hoop mensen die samen iets doen. Zij zijn de essentie. Securex, als bedrijf, is in die visie bijkomstig. Ik heb al veel mensen zonder bedrijf gezien, maar nog nooit een bedrijf zonder mensen.”

‘Doe het gewoon!’

“Ik werk nu vier jaar voor Securex, en ik kan toch wel zeggen dat er hier heel open gereageerd wordt op ondernemerschap”, zegt Iris Tolpe. “Met een goed, creatief idee - dat hoeft geen gedetailleerd businessplan te zijn - kan je al aankloppen bij Stephan (coo, red.) en Luc en hun mening of advies vragen. Dat wordt gestimuleerd. Elke medewerker weet dat ook.”

“Het is een kwestie van doen”, zegt Luc Deflem. “Concepten bedenken en op papier zetten, kunnen we allemaal. Een dag lang als je wilt, en dat zal er perfect uitzien, maar daarna moet er ook iets gebeuren. Dan wil ik het woord concept zelfs niet meer horen. Je geraakt veel verder door te starten, dan door plannen te blijven maken. Ik zeg niet dat je hier eender wat kan doen. We zijn voldoende omkaderd om de grote fouten eruit te halen. Maar je moet wel durven. Hoeveel grote bedrijven zijn er niet gestart door iemand die in zijn eentje een idee uitwerkte in zijn garage? (lacht) Daarom zeg ik altijd: ‘Als je thuiswerkt, doe dat dan in je garage.’”

Ondernemen, leiding geven, van dichtbij of veraf samenwerken … Communicatie speelt daar een grote rol in. Ook daar besteedde Securex de voorbije jaren veel aandacht aan. “We zijn veel meer communicatiegedreven geworden”, zegt persverantwoordelijke Karolien De Prez. “En dan gaat het niet alleen over het naar buiten brengen van onze ideeën en de expertise van ons hr-kenniscentrum via white papers. Ook intern wordt er veel meer ‘gesproken’ met en door de medewerkers.

“We communiceren steeds meer van onder naar boven, bijvoorbeeld met een ‘informeel en interactief’ luik op ons intranet waar medewerkers iets kunnen posten dat ze gelezen hebben, een mening of een inspirerende quote … Dat kan vanalles zijn. Dat zorgt voor een andere dynamiek, en het wordt ook steeds meer gebruikt.”

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig