PVDA naar Raad van State tegen uitsluiting Senaat
Peter Mertens. Foto: pol de wilde - corelio
De PVDA heeft een verzoekschrift bij uiterste hoogdringendheid ingediend bij de Raad van State tegen de berekeningswijze van de Senaat waardoor de partij geen recht heeft op een deelstaatssenator. Daarnaast gaat de partij ook in beroep bij het parlement van de Franse gemeenschap om alsnog één van de negentien Brusselse zetels te krijgen waarop de partij meent recht te hebben.

De hervormde Senaat bestaat uit 50 senatoren die uit de deelstaatparlementen komen en 10 gecoöpteerde senatoren. De PVDA stelt dat ze recht heeft op een deelstaatsenator conform het principe van evenredige vertegenwoordiging. In Wallonië en Brussel samen behaalde de partij 133.659 stemmen of 5,44 procent van het totaal.  Maar de zevende senaatszetel gaat voor 91.513 stemmen naar de MR, wat 40.000 stemmen minder is dan het aantal stemmen van de PVDA, stelt de partij in een mededeling.

Daarom heeft de partij een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. De zaak wordt donderdag om 11.30 uur ingeleid. PVDA had eerder al bezwaarschriften ingediend bij de griffies van het Waals en Brussels parlement, maar kreeg informeel reeds te horen dat die wellicht verworpen zouden worden. Daarbij werd verwezen naar de berekening van de griffier van de Senaat.

Voor de PVDA is het duidelijk dat de gevestigde partijen er alles aan doen om de doorbraak van de PVDA in de parlementen te beperken. ‘De Senaat is bij uitstek het parlementair orgaan waar de verschillende gemeenschappen van ons land elkaar ontmoeten. Wij zijn de enige nationale partij die actief is in heel België’, stelt partijvoorzitter Peter Mertens.

'Voor de PVDA is het niet meer dan logisch dat je in een federaal land ook federale politieke partijen hebt, en precies dat feit maakt de positie van de PVDA zo uniek, maar ook nodig in de vernieuwde senaat van ons federaal land', aldus nog Mertens.

PVDA gaat in beroep voor verkrijgen 'Brusselse zetel'

De PVDA gaat in beroep bij het parlement van de Franse gemeenschap om alsnog één van de negentien Brusselse zetels te krijgen waarop de partij meent recht te hebben.

Het bureau van het Brusselse parlement besliste enkele dagen geleden dat de PVDA op basis van de stemmen die tijdens de verkiezingen op 25 mei uitgebracht werden op de lijst PTB*PVDA-GO! bij toepassing van de regel D’Hondt geen recht had op een zetel in het parlement van de Franse gemeenschap. De partij haalde in Brussel vier zetels.

De verdeling van de negentien Franstalige Brusselse zetels in het parlement van de Franse gemeenschap – de Federatie Wallonië-Brussel – ziet er zo uit: zes zetels voor de PS, vijf voor MR, drie voor FDF, drie voor CDH en twee voor Ecolo.

Volgens Brussels parlementslid Michaël Verbauwhede is deze beslissing ‘manifest onwettig’. Daarom dient de PVDA klacht in bij de griffie van het Parlement van de Franse Gemeenschap, dat dinsdag geïnstalleerd wordt. De partij meent dat er bij de verdeling van de zetels voor de Franse gemeenschap rekening gehouden moet worden met de stemmen van de partijen die een lijstverbinding zijn aangegaan voor de stembusgang van 25 mei.

Technische groep

De PVDA had met het oog op de verkiezingen een ‘technische groep’ gevormd met de Parti Pirate en Probruxsel om de kiesdrempel van 5 procent te halen. Daardoor sleepte PTB*PVDA-GO! met 3,8 procent vier zetels in de wacht. Op basis van dit mechanisme meent de PVDA recht te hebben op één van de 19 vertegenwoordigers van het Brussels parlement.

Maar die stelling wordt niet gevolgd door het bureau van het Brussels parlement. De PVDA hekelt de wijze waarop haar beroep behandeld werd door het Brussels parlement, dat ‘tegelijk rechter en partij is’ omdat dat samengesteld is uit parlementsleden ‘die rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben bij het verwerpen van ons beroep’, meent Verbauwhede. De procedure is volgens hem in strijd met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig