Wat als de fiscus de teruggave voor 2012 nog niet heeft teruggestort?
Foto: L. De Geest
Ik heb reeds mijn nieuwe belastingbrief ontvangen, maar mijn teruggave van vorig jaar is nog steeds aan mij overgegemaakt. Ik kreeg reeds het bericht dat ik geld zou terug krijgen (eind maart), maar moest nog een rekeningnummer doorgeven. Ik heb dit binnen de week gedaan, maar sindsdien niets meer ontvangen.Welke stappen moet ik ondernemen als de terugbetaling uitblijft? Gewoon mijn nieuwe belastingbrief invullen en afwachten? Of is er een termijn waarbinnen de uitbetaling van het jaar 2012 valt?

Als u een tijdige en regelmatige aangifte hebt ingediend, moet de fiscus uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar een aangifte vestigen. U hebt in maart 2014 uw aanslagbiljet voor inkomsten 2012, aanslagjaar 2013 ontvangen, de fiscus heeft de aanslag dus tijdig gevestigd.

Vanaf de verzending van het aanslagbiljet geldt in principe een termijn van twee maanden voor de terugbetaling. Deze termijn wordt in sommige gevallen verlengd: nalatenschap, onverdeeldheid, als de administratie geen rekeningnummer van u kent in België, enz. Deze vertraging kan vermeden worden door binnen de acht dagen contact op de nemen met uw ontvangstkantoor en de benodigde gegevens te bezorgen. U hebt dit gedaan, en dus zou er in principe geen vertraging mogen zijn. U zou dus eind mei de terugbetaling moeten ontvangen.

Vermoedelijk is er echter toch een administratieve vertraging veroorzaakt door het ontbrekende rekeningnummer, en zal de terugbetaling eerstdaags alsnog gebeuren. U neemt best even contact op met uw ontvangkantoor om te informeren naar de stand van zaken. De contactgegevens vindt u op het aanslagbiljet.

Speciaal geval: terugvordering voorheffingen bij niet-inkohiering

Het is interessant te weten dat de situatie anders zou zijn als de fiscus uw aanslag in de personenbelasting niet tijdig of helemaal niet gevestigd zou hebben. In dat geval hebt u immers recht op de terugbetaling van àlle gestorte voorheffingen en voorafbetalingen. Dit zijn immers slechts voorschotten op de verschuldigde belasting, en als de aanslagtermijn verlopen is, kan geen aanslag gevestigd worden en is bijgevolg geen belasting verschuldigd.

De gewone aanslagtermijn verstrijkt op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar, en er moeten minimum zes maanden verstreken zijn sinds de ontvangst van de aangifte door de fiscus. Concreet wil dit zeggen dat als u een tijdige en regelmatige aangifte hebt ingediend voor inkomsten 2012, aanslagjaar 2013, de fiscus in principe uiterlijk 30 juni 2014 een aanslagbiljet naar u moet verzenden. Als dit niet gebeurd is, kan u dus een terugbetaling van niet-verrekende voorheffingen vragen. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen.

Als u eind juni nog geen aanslagbiljet ontvangen hebt voor het voorgaande aanslagjaar, zou het dus in uw voordeel kunnen zijn om even af te wachten en de fiscus niet wakker te schudden.