Topbedrijven: ‘Volg unief in het Engels’
Foto: Lisa Van Damme

De bedrijfswereld roept op om het Engels te omarmen als volwaardige opleidingstaal aan onze universiteiten. ‘Kennis van het Engels op academisch niveau is noodzakelijk voor verdere economische groei’, klinkt het.

‘Het is hoog tijd om het talendebat te voeren’, zegt Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vandaag in De Morgen. ‘Als we het nu niet doen, wanneer dan wel?’

Hij vertolkt het heersende gevoel bij heel wat topondernemingen: we lopen achter wat de erkenning van Engels als universitaire taal betreft en daar lijden onze bedrijven onder.

De krant gaat door op het interview in onze weekendkrant met Anne De Paepe, de rector van de Universiteit GentZe brak een lans voor meer Engelstalige opleidingen aan de Vlaamse universiteiten. 'Studenten zouden hier meer in het Engels moeten kunnen studeren. En buitenlandse onderzoekers hoeven geen vlekkeloos Nederlands te leren. Alleen zo kunnen we internationaal meetellen', zei ze in De Standaard. De bedrijven treden jaar nu bij.

De huidige Vlaamse regelgeving is volgens De Paepe en de ondernemers te streng. Slechts 6 procent van alle Vlaamse bacheloropleidingen mogen in het Engels gegeven worden en een opleiding wordt al als Engelstalig beschouwd als 18,33 procent van de vakken in die taal wordt gegeven.