‘Besparingsbeleid heeft welvaartstaat substantieel verzwakt’
Eurocommissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor. Foto: EPA

Eurocommissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor heeft vrijdag op een lezing in Berlijn zwaar uitgehaald naar de constructiefouten in de economische en monetaire unie, die volgens hem geleid hebben tot een saneringsbeleid dat nefast was voor de sociale rechten van de Europeanen. Hij bepleit ‘een goed uitgewerkt mechanisme voor budgettaire transfers tussen de eurolanden’, waarbij ze een deel van de kosten dragen van een werkloosheidsverzekering.

Als één van de enigen in de Europese Commissie laakt Andor het strikte besparingsbeleid dat de eurolanden werd opgelegd om de schuldencrisis in de eurozone te bestrijden. Dat beleid heeft de welvaartstaat ‘substantieel verzwakt’, zo betreurt de Hongaarse socialist.

Volgens Andor ligt de fout bij de constructiefouten waarmee de economische en monetaire unie op gang is getrokken, met ‘een monetair beleid dat is toevertrouwd aan de Europese Centrale Bank, maar het budgettaire en structurele beleid dat grotendeels een verantwoordelijkheid van de lidstaten is gebleven, zonder begroting voor de eurozone’.

‘Bij gebrek aan een lender of last resort of een gemeenschappelijk contracyclisch budget kan paniek op de financiële markten de eurolanden verplichten om een saneringsbeleid te voeren. We weten dat dergelijke ontwikkelingen een bijzonder negatieve impact hebben op de werknemers, de werklozen en allen van wie de levenskwaliteit afhangt van de openbare voorzieningen’, betoogt Andor.

De eurocommissaris pleit dan ook voor een ‘goed uitgewerkt mechanisme voor budgettaire transfers tussen de eurolanden, dat de vorm zou moeten aannemen van een verzekering tegen werkloosheid van korte duur. Via zo’n systeem zou er een Europees veiligheidsnet gespannen worden onder dat van de lidstaten’, argumenteert Andor, die zijn boodschap uitstuurt ‘naar zij die onderhandelen over het mandaat voor de volgende Europese Commissie’.