Risicolabel voor beleggingen op komst
Foto: David Rozing/Hollandse Hoogte

Financiële producten moeten vanaf 12 juni 2015 over een gestandaardiseerd risicolabel beschikken. Dat moet aan niet-professionele beleggers duidelijk maken hoe riskant het beleggingsproduct is.

Het initiatief was al aangekondigd in de nasleep van de financiële crisis, maar werd donderdag ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat meldt de financiële waakhond FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Er komt een opdeling in vijf risiconiveaus of “klassen”. Klasse 1 betreft bijvoorbeeld een spaar- of termijnrekening of een tak 21-verzekeringscontract van een Belgische kredietinstelling of verzekeringsonderneming. Het gaat om producten die financieel gedekt worden door een “zeer kredietwaardige” lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Hoe hoger de klasse, hoe risicovoller de producten. Tot klasse vier behoren bijvoorbeeld aandelen en obligaties, tot de meest risicovolle klasse vijf behoren de afgeleide producten, zoals opties.

Er was vraag naar een dergelijk label in de nasleep van de financiële crisis. Het werd dan ook al ingepland in het federale regeerakkoord van 2011 en de aanbevelingen van de Dexia-Comissie. De technische vereisten van het risicolabel zijn vastgelegd in een reglement van de FSMA.

Om het label gemakkelijk herkenbaar te maken, werd het gebaseerd op het energielabel voor elektrische toestellen. Een consumentenpanel oordeelde dat het de consument ertoe in staat zal stellen zich beter te informeren. Wikifin.be, de portaalsite voor financiële informatie, zal te gepasten tijde aangepast worden om de consument in te lichten over de werking van het risicolabel.