Een grootschalig besparingsplan bij Delhaize kan tot 2.500 banen kosten. Tot 14 winkels zullen de deuren sluiten. Ook wie wel mag blijven zal loon moeten inleveren. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. 'Dit plan is absoluut nodig. Ik garandeer mij om Delhaize, dat in België een geschiedenis heeft van bijna 150 jaar, ook nog een toekomst te bieden', zei kersvers ceo Denis Knoops bij de voorstelling van het transformatieplan.

De vakbonden zijn bij Delhaize ontboden om kennis te nemen van het ‘transformatieplan’, waarbij dus tot 2.500 van de 15.000 banen bij Delhaize België verdwijnen. Dat is veel meer dan door de bonden was gevreesd . Bedoeling is dat de herstructurering eind dit jaar is afgerond.

De besparingen gebeuren ondermeer door in heel het land tot 14 winkels af te stoten . Als er daarvoor geen oplossing wordt gevonden, gaan die dicht. Als de winkels zelfstandig doorgaan, of er wordt een overnemer gevonden, dan kan het banenverlies worden beperkt. Maar ook in dat geval valt het personeel onder een ander paritair comité, wat betekent dat de arbeidsvoorwaarden minder gunstig worden.

Maar door het sluiten en verzelfstandigen van winkels alleen komt Delhaize niet aan de beoogde 2.500 jobs minder. Ook de centrale diensten van Delhaize België lijken niet aan forse besparingen te zullen ontkomen. Delhaize zegt alvast toe de wet-Renault voor het afhandelen van een herstructurering te zullen naleven.

‘Sluiting vermijden’

De woordvoerder van Delhaize zegt in een reactie alvast zoveel mogelijk sluitingen te willen vermijden. Er wordt in eerste instantie gekeken om winkels om te vormen tot bijvoorbeeld een zelfstandige AD of Proxy Delhaize. Dat scenario lijkt meest waarschijnlijk voor de 9 winkels waarvan Delhaize eigenaar is van het gebouw zelf.

Zelf zegt de retailer zich zeer 'bewust' te zijn 'van de emotionele impact van deze aankondiging voor de medewerkers van Delhaize en hun families. We zijn er echter van overtuigd dat de voorgenomen maatregelen noodzakelijk zijn om de toekomst van Delhaize in België te verzekeren.'

‘Relevant blijven’

Frans Muller, Voorzitter en ceo van Delhaize Group, noemt de maatregelen ‘noodzakelijk om relevant te blijven voor de klanten en om de toekomst van de Belgische activiteiten te verzekeren. Wij stellen alles in het werk om de sterke Belgische identiteit en reputatie inzake kwaliteitsproducten en uitstekende klantenservice van Delhaize België te behouden.’

Investeringen

Delhaize zegt meteen ook toe in de periode 2015 tot 2017 in totaal 450 miljoen euro te willen investeren in de eigen supermarkten. Die middelen moeten dienen voor ondermeer het verbeteren van het aanbod, opleidingen voor het personeel en verlagen van de prijzen.

Vertrek directeur

De aankondiging van de besparingen is het sluitstuk van een bewogen veertiendaagse die begon met het onverwachte vertrek van de directeur voor Delhaize België, Dirk Van den Berghe. Die weigerde mee te stappen in een negatief verhaal van zware ingrepen en nam abrupt ontslag.

Vorige week werd Denis Knoops, een van de ambitieuze interne managers, met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe ceo. Ongewoon snel, want normaal zou Van den Berghe nog twee maanden aanblijven. 'Dit plan is absoluut nodig. Ik garandeer mij om Delhaize, dat in België een geschiedenis heeft van bijna 150 jaar, ook nog een toekomst te bieden', stak Knoops meteen van wal bij de voorstelling van het transformatieplan.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig