Een kunstenaar die een eigen idee omtrent een kunstproject veilt. Hiermee komt de Belgische conceptuele kunstenaar Gerard Godal op de proppen: ‘I’ve got an idea’.

Godal verheft een idee tot kunstwerk zonder het tot uitvoering te brengen. Hij gebruikt het basisprincipe rond conceptuele kunst als uitgangspunt: het idee is belangrijker dan de uitvoering. Godal beschrijft tot in de details wat het idee is dat aan de basis ligt van een mogelijke nieuwe artistieke creatie en sluit het dan op in een verzegelde omslag. Alles wordt netjes nagekeken door een deurwaarder die hiervoor een ondertekend deurwaardersexploot aflevert.

De koper sluit automatisch bij de koop een contract af met de kunstenaar. Hij is de bewaarder van ‘Het Idee’, misschien een meesterwerk, maar hij mag aan niemand het idee verklappen. De koper doet er dus best aan het mooi in de verzegelde omslag te bewaren. Indien hij wel degelijk de omslag opent, moet hij het concept al dan niet zelf uitwerken.

Op die manier blijft het idee van Godal eeuwig zuiver en kan het nooit besmet worden door een uitvoering die niet loepzuiver is. Mocht de eventuele uitvoering van het concept dan toch wat minder zijn, dan kan nooit de vinger gewezen worden naar Godal.

De vraag is: Wie durft het aangekochte idee ‘onteren’ door de verzegelde omslag te openen en de verantwoordelijkheid tot uitvoering op zicht te nemen? Of misschien koopt iemand het idee wel om het voor generaties lang ongeopend te bewaren.

Op 12 juni 2014 om 12 uur zullen tien ideeën van de kunstenaar via de veilingsite ‘Artprice’ op veiling worden aangeboden.

‘Lam Godal’

In 2011 bracht Godal ‘Het verdriet van Godal’, waarin hij zijn visie weergeeft op de impasse waarin politiek België zich bevindt. Met het project ‘Lam Godal’ startte de beeldende kunstenaar een artistieke queeste naar het nog steeds vermiste luik ‘Rechtvaardige Rechters’ uit het Lam Gods, dat 75 jaar geleden verdween uit de St. Baafskathedraal te Gent. In een tentoonstelling in Antwerpen, gaf hij tips om het paneel terug te vinden.