Waarom slaap goed is voor het geheugen
Foto: Bram Saeys/Hollandse Hoogte

Een tip voor studenten die ’s nachts studeren: Slapen is goed voor het geheugen. Chinese en Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt waarom dit zo is. Op basis van microscopisch onderzoek aan breinen van muizen blijkt dat tijdens de slaap nieuwe verbindingen tussen hersencellen worden aangemaakt.

Het is algemeen bekend dat slaap belangrijk is voor het geheugen en voor kennisvergaring. Wat precies gebeurt in het brein is al geregeld onderwerp van discussie geweest. Experten zeggen dat de studie belangrijk is, omdat ze de mechanismen van het geheugen achterhaalt.

In het onderzoek moesten de proefdieren een nieuw kunstje aanleren. De wetenschappers keken vervolgens met een microscoop in het brein van de muizen om na te gaan wat er gebeurde wanneer ze sliepen of wanneer ze van hun slaap werden beroofd.

Uit de resultaten blijkt dat de slapende muizen significant meer verbindingen tussen neuronen aanmaakten. Ze leerden meer aan. Door specifieke fases van de slaap te verstoren, hebben de wetenschappers aangetoond waarom slaap noodzakelijk is voor het geheugen. Het brein ‘herhaalde’ activiteiten van eerder op de dag.

Nieuwe inzichten

Professor Wen-Biao Gan van de Universiteit van New-York stelt dat ‘niemand eerder wist waarom slaap goed is voor het geheugen. We dachten dat het hielp, maar er konden ook andere factoren meespelen. We hebben aangetoond dat slapen helpt om verbindingen aan te maken tussen neuronen. De studie onthult dat het brein niet slaapt, omdat het herhaalt wat zich eerder heeft afgespeeld’, aldus de professor.