Hoe breng je de belastingaangifte van een overledene in orde?
Foto: tt
Mijn vrouw is overleden in 2014. In tax-on-web merk ik dat er geen kolom voorzien is voor de overledene, die wel een klein pensioen ontving. Ik heb de vakjes ‘weduwnaar’ en ‘gemeenschappelijke aanslag’ aangemerkt. Het formulier voor mijn vrouw is blanco teruggestuurd. Is de aangifte hiermee geldig?

Wat uw persoonlijke aangifte betreft.

Als u uw aangifte heeft ingediend via Tax-on-web, is alles in orde. Louter ter informatie geef ik u nog mee dat wie zich vergist heeft bij het invullen van de aangifte, online eenmalig de kans krijgt om zijn fouten recht te zetten.

Wat betreft de aangifte van uw overleden echtgenote.

Allicht kreeg uw echtgenote de afgelopen jaren een voorstel van vereenvoudigde aangifte, aangezien ze enkel een (klein) pensioen ontving. In dat geval moest ze de geen aangifte indienen. Deze vrijstelling van het indienen van een aangifte geldt echter niet voor belastingplichtigen die in de loop van het belastbaar tijdperk zijn overleden (2014). Die verplichting rust dan uiteraard op de erfgenamen of algemene legatarissen van de overledene. Aangezien uw echtgenote in 2014 is overleden, moet u als haar erfgenaam dit jaar wel degelijk een aangifte indienen.

U zag in de online-versie van de aangifte geen kolom voor uw echtgenote, omdat echtgenoten om hun aangifte te kunnen invullen, allebei apart met hun e-ID of token in het systeem moeten inloggen. Elektronisch indienen voor uw overleden echtgenote zal dus niet mogelijk zijn. Het is dus correct dat u een papieren aangifte heeft ingediend. Voor zover zij in 2014 nog inkomsten heeft genoten (pensioen ontvangen), moet u dat in principe wel op de papieren aangifte vermelden. Waarschijnlijk zijn deze inkomsten in feite wel vrijgesteld, wegens het beperkte bedrag van het pensioen.

Ik raad u evenwel aan, kort contact op te nemen met uw lokaal belastingkantoor. Zij kunnen dan de aangifte van uw echtgenote nog vervolledigen voor zover dat nog nodig is.

Een gemeenschappelijke aanslag

Voor de inkomsten voor het jaar van overlijden, mag u als langstlevende echtgenoot kiezen tussen een gemeenschappelijke aanslag (dat is én aanslag voor u beiden) en twee individuele aanslagen (één voor u en één voor uw overleden echtgenote). Aangezien u de vakjes ‘weduwnaar’ en ‘gemeenschappelijke aanslag’ heeft aangevinkt, zal u slechts één aanslagbiljet ontvangen.

Nota bene

Let op: voor wie dit aanslagjaar (2015) overleden is kan geen aangifte ingediend worden via Tax-on-web. Ook wie dit jaar weduwe of weduwnaar werd, moet dit jaar een papieren aangifte indienen. Het jaar nadat men weduwe/weduwnaar werd, kan men weer elektronisch indienen. 

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.