Een nieuwe job, bij dezelfde werkgever?
Foto: Corbis
Eens van job veranderen houdt je carrière boeiend. Maar moet je daarvoor echt altijd naar andere werkgevers lonken? Een nieuwe job in hetzelfde bedrijf kan net zo leuk zijn.

De redenen waarom werknemers naar de spreekwoordelijke nieuwe uitdaging op zoek gaan, zijn divers: je hebt het gevoel dat je klaar bent met je job, de verveling dreigt toe te slaan, je wilt meer loon of meer verantwoordelijkheid, bijleren, ... Maar hoe breng je dat bij je directe leidinggevende op een positieve manier aan?

“Dat mensen signaleren dat ze na een paar jaar in dezelfde functie van job willen veranderen, vind ik zeker niet negatief ”, zegt Stefaan Arryn, talent director bij Securex. “Het getuigt net van motivatie om tijdig je functie te verlaten vooraleer je er op uitgekeken dreigt te geraken. We zijn er allemaal bij gebaat om zo inzetbaar mogelijk te blijven, bij voorkeur binnen de eigen organisatie. Als werkgever is het belangrijk om zulke signalen snel op te vangen en ermee aan de slag te gaan. Mensen die ambitie tonen en bereid zijn te evolueren: dat is net wat we zoeken. Een bedrijf heeft weliswaar nood aan nieuw bloed - dit jaar zullen we bij Securex 120 nieuwe mensen aannemen - maar tegelijk willen we onze beste mensen aan boord houden door ze carrièremogelijkheden en ontwikkelingskansen aan te bieden.”

Informeel polsen

Een beetje georganiseerd bedrijf zal er alles aan doen om eventuele vacatures intern bekend te maken, maar dat is slechts één bron van info over mogelijke nieuwe jobs, zegt Arryn. “Het informele kanaal is minstens even belangrijk. Dikwijls stellen we vast dat mensen intern van job veranderen zonder dat er een concrete vacature is opgesteld. In een dynamisch bedrijf ontstaan er geregeld nieuwe opportuniteiten en wanneer je hebt aangegeven dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging, denkt men misschien spontaan aan jou om deze in te vullen. Zorg er dus voor dat je niet alleen je eigen chef en hr verwittigt, maar dat je ook informeel polst bij de departementen waar je een interesse voor koestert. Uiteraard zullen je competenties en attitude steeds doorslaggevend blijven in het selectieproces.”

Voor de werkgever geniet een interne kandidaat vaak de voorkeur op een externe: beide partijen kennen elkaar veel beter, de verwachtingspatronen zijn beter op mekaar ingesteld en de inlooptijd is veel korter. Er is echter ook een keerzijde bij het aanmoedigen van interne mobiliteit.
Stefaan Arryn: “Als je je droomfunctie niet haalt, kan dat leiden tot ontgoocheling en demotivatie in de huidige functie. Het is dan ook essentieel om goed uit te leggen waarom de interne kandidaat het niet gehaald heeft en wat eventueel andere toekomstperspectieven zijn. Daarom zullen we interne kandidaten per definitie altijd uitnodigen voor een gesprek.”

Om de vijf jaar andere job

Bij Belfius zitten ze op dezelfde golflengte. De grootbank zweert bij een duurzaam loopbaanbeleid, waarbij het erom draait om werknemers flexibel, vitaal en gemotiveerd te houden. Maar hoe breng je dat in de praktijk?

Trainer en consultant Anny Abts: “We trachten de mensen te blijven boeien, de werkgoesting altijd te vergroten. We willen mensen laten bloeien, ervoor zorgen dat solide medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We verlangen dat iedereen inzetbaar is en moedigen mensen aan om in een andere rol terecht te komen. Er zijn bij ons geen taboes en geen stigma's: iedereen kan van job veranderen, een hele carrière lang. Meer nog, dat is bijna een must om je ontwikkelingskansen te verhogen. Na een vijftal jaar in dezelfde job lijkt het ons ideaal om nieuwe expertises en competenties te ontwikkelen in een andere baan. Zo worden mensen op de lange termijn veel breder inzetbaar. Dat is interessant voor de werkgever en het houdt het boeiend voor de werknemer.”

Wie perfect gelukkig is, jarenlang in dezelfde job, hoeft van Belfius niet per se te veranderen. “We verplichten niemand om intern een andere baan te zoeken. Medewerkers blijven aan het roer van hun eigen loopbaan.”

In sommige gevallen speelt de bank een actievere rol om mensen te laten doorgroeien. Hogere kaders worden aangemoedigd om elke vijf jaar van stoel te veranderen. High potentials krijgen opleidingsmogelijkheden en stages aangeboden om hen meer aspecten van de bank te leren kennen.

Weerstand overwinnen

Het eerste aanspreekpunt voor wie van werk wil veranderen, is altijd de direct leidinggevende. “Loopbaanbegeleiding moet aan bod komen in evaluatiegesprekken”, zegt Anny Abts. “Leidinggevenden krijgen specifieke opleidingen om de juiste vragen te stellen. Ze worden trouwens positiever geëvalueerd wanneer hun werknemers promoveren naar andere diensten of horizontaal doorgroeien. Dat helpt om een zekere weerstand te overwinnen: niemand ziet graag een competente medewerker vertrekken naar een andere dienst.”

Belfius Academy, het interne opleidingsinstituut, helpt medewerkers bij de keuze van een andere baan bij de bank, met onder andere opleidingen en trajectbegeleiding. Speciale aandacht gaat naar medewerkers boven de vijftig, onder de slogan ‘Zet de Plus in de 50+’.

Anny Abts licht toe: “Elk bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om ook rijpere medewerkers goede kansen te bieden. Die steeds groter wordende groep willen we gemotiveerd houden. Vijftig worden is geen synoniem voor uitbollen. De opleiding 'Je loopbaan op het juiste spoor' blijkt zeer nuttig te zijn, de medewerkers reageren zeer tevreden. Vijftigplussers die over een ruime expertise beschikken, kunnen meter of peter worden, hun kennis doorgeven als coach of als gastspreker optreden in onze opleidingen. De ervaring, het grote netwerk en het relativeringsvermogen van vijftigplussers komen zo voor iedereen van pas.”

Welkom bij de Special Federal Forces

Bij de overheidsdiensten zit heel wat talent verspreid over heel diverse diensten. Wanneer een departement tijdens een beperkte periode behoefte heeft aan heel specifieke vaardigheden, of tijdelijk extra mensen nodig heeft, kan daarvoor een beroep gedaan worden op de Special Federal Forces. De aanvraag loopt via Selor, dat de vraag onderzoekt, stroomlijnt en doorstuurt naar zijn contacten bij de overheidsdiensten. Die brengen hun medewerkers op de hoogte. Wie aan het geschikte profiel voldoet, zich geroepen voelt en het akkoord van zijn dienst krijgt, kan dan tijdelijk bij een andere overheidsdienst aan de slag.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig