Antwerps korpschef stelt onderzoek in naar racisme
Antwerps korpschef Serge Muyters Foto: Wim Kempenaers

In De Standaard hekelen dit weekend 7 agenten van allochtone origine het woekerende racisme in het Antwerpse politiekorps. Korpschef Serge Muyters zegt dat hij geen nog klachten over racisme kreeg. Een mail bewijst echter dat er zeker één klacht werd ingediend.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum legde vorig jaar dubbel zo veel dossiers aan over racistisch gedrag van politie en justitie als in 2012. Naar aanleiding daarvan gaf Nourddine Abarkan, inspecteur bij de lokale Antwerpse politie, vorige maand een interview aan De Standaard waarin hij het racisme in zijn korps aankaartte (DS 21 mei). De politie-inspecteur zei onder meer dat sommige politieagenten zich regelmatig racistisch gedragen, dat kandidaten van een andere origine in het korps systematisch geweigerd worden en minder kansen krijgen om promotie te maken. Korpschef Serge Muyters noemde de getuigenis van Nourddine Abarkan ‘een enge en foute visie’. Hij dreigde met tuchtmaatregelen tegen de inspecteur.


Maar in De Standaard hekelen dit weekend zeven agenten van allochtone origine het woekerende racisme in het Antwerpse politiekorps. Sommige autochtone agenten willen niet met hen op patrouille gaan en weigeren hen consequent de hand te schudden. ‘Je mag doen wat je wil. In hun ogen zal je altijd een tweederangsagent zijn.’ 

‘Racisme is een tumor die woekert in het Antwerpse korps’, zeggen de agenten van allochtone origine, van verschillende graad. Ze vertellen aan De Standaard hoe ze systematisch gediscrimineerd worden. Anoniem, omdat ze tuchtmaatregelen vrezen.

Muyters: 'Nooit klacht ontvangen'

In een reactie betreurt korpschef Serge Muyters het bericht. 'Sinds ik korpschef ben hebben wij nog nooit enige klacht ontvangen of onderzocht in het kader van racisme', luidt het. Uit een mail van een allochtone agent blijkt echter dat hij wel degelijk een klacht heeft ingediend.

Muyters geeft toe dat de verhalen over racisme bij de Antwerpse politie hem bekend zijn, maar dat ze dateren van voor zijn tijd als korpschef. 'Indien er nog steeds problemen zijn nodig ik deze collega's dan ook uit om met de korpsleiding contact te nemen zodat elke vorm van racisme officieel kan worden onderzocht en er gepast op kan worden gereageerd.'

Aan VRT meldde de korpschef dat hij een intern onderzoek zal starten. Muyters zal ook contact opnemen met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR).