Complexe arbeidsmarkt vraagt om diploma
Foto: jobat.be
In 2012 verlieten 73.385 studenten en scholieren de Vlaamse schoolbanken. De VDAB volgde hen een jaar lang tijdens hun zoektocht naar werk. Een diploma is meer dan ooit een must, zo blijkt.

87 procent van de schoolverlaters die de VDAB opvolgde, was na een jaar niet langer werkzoekend. Zo goed als alle schoolverlaters (96%) hadden een of andere eerste werkervaring achter de rug een jaar nadat ze de school verlieten, met of zonder diploma. Deze en nog veel meer resultaten staan in de 27ste editie van het VDAB-schoolverlatersrapport. We halen er de opvallendste resultaten uit.

Crisis maakt van schoolverlaters geen vogels voor de kat

De schoolverlaters die de VDAB in dit rapport volgde, zochten werk in een periode dat de crisis hard toesloeg op de arbeidsmarkt. Toch was 87 procent van hen niet langer werkzoekend een jaar nadat ze de school verlieten.

Maar de VDAB telde na dat jaar ook drieduizend schoolverlaters zonder enige werkervaring, hoe kort ook. Zonder hulp en de juiste begeleiding krijgen zij het ongetwijfeld moeilijk om een passende en duurzame job te vinden.

Minder dan 10 procent verlaat school zonder kwalificatie

De ongekwalificeerde uitstroom neemt af. Minder dan één op de tien schoolverlaters kwam in 2012 zonder diploma, attest of getuigschrift op de arbeidsmarkt terecht. Toch is het net deze groep dat, mee onder invloed van de crisis, die (nog) moeilijker dan vroeger een job vindt.

In deze groep bevinden zich 2.400 schoolverlaters die maximaal de eerste graad van het secundair onderwijs gevolgd hebben. Zij zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt. De huidige regelgeving maakt het voor hen zelfs niet mogelijk om een ‘beroepsinschakelingsuitkering’ te krijgen. Het zijn deze mensen die onder de radar van allerlei instanties dreigen te verdwijnen die hen zouden kunnen helpen.

>

>

>

>