Wellicht geen Europese cadeaus voor België
Foto: Photo News

De Europese Commissie maakt maandag haar nieuwe aanbevelingen bekend voor de structurele hervormingen die de lidstaten volgens haar moeten doorvoeren. Ze houdt ook de nationale begrotingen tegen het licht. Op uitstel om een evenwicht te bereiken, zou België alvast niet moeten rekenen.

Een jaar geleden keek iedereen uit naar de persconferentie van Europees commissaris Olli Rehn over de nieuwe aanbevelingen. Zou België de bedenkelijke primeur te beurt vallen van een financiële sanctie wegens te weinig structurele besparingen? Uiteindelijk liep het zo’n vaart niet omdat België - dixit Rehn - ‘scoorde in blessuretijd’.

De afspraak met Europa is dat de Belgische begroting tegen 2015 structureel in evenwicht moet zijn en een jaar later ook nominaal in evenwicht. Concreet moet het gezamenlijke budget van alle overheden van het land in 2016 een structureel overschot van 0,75 procent vertonen.

Gesterkt door rapporten van onder meer de Hoge Raad voor Financiën pleiten verschillende partijen voor uitstel, waardoor het besparingstraject over meerdere jaren gespreid zou kunnen worden. Maar die gunst zal de Commissie maandag wellicht niet verlenen.

Belgische economie niet slecht genoeg om uitstel te krijgen

Landen die met een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bbp kampen, komen in de zogenaamde buitensporigtekortprocedure terecht en kunnen bij tegenvallende groei extra tijd krijgen om hun budget op orde te brengen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld voor Frankrijk en Nederland het geval.

Dankzij het tekort van 2,6 procent eind 2013 wordt België maandag ongetwijfeld uit de buitensporigtekortprocedure gehaald. Ook landen die in de ‘normale procedure’ zitten, kunnen enige soepelheid krijgen van de Commissie, maar, zo is te horen in het Berlaymontgebouw, de Belgische economie is er bijlange niet slecht genoeg aan toe om uitstel te verlenen.

Wat de beleidsaanbevelingen zelf betreft, zullen wellicht dezelfde thema’s terugkeren als de voorbije jaren. De Commissie hamerde al meermaals op de hervorming van het indexmechanisme en op het dichten van de kloof tussen de feitelijke en de wettelijke pensioenleeftijd. Ook een fiscale hervorming wordt wellicht opnieuw bepleit.