N-VA grootste fractie in de Senaat
Foto: Photo News

N-VA wordt de grootste fractie in de Senaat met twaalf zetels of een vijfde van de zitjes in de nieuwe Hoge Vergadering. PS wordt de tweede grootste fractie met negen zetels. Zo heeft de griffie van de Senaat berekend op basis van de officieuze cijfers van Binnenlandse Zaken.

Daarna volgen CD&V en MR hebben beide acht zetels. SP.A en Open VLD hebben elk vijf zetels, CDH vier, Groen en Ecolo elk drie en Vlaams Belang vormt een tweekoppige fractie.

De nieuwe Senaat is samengesteld uit 35 Nederlandstalige senatoren, 24 Franstalige senatoren en één Duitstalige senator. Het gaat om vijftig deelstaatsenatoren (29N, 20F, 1D) en 10 gecoöpteerde senatoren (6N, 4F).

Aan Vlaamse kant kan de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement tien deelstaatssenatoren aanduiden die lid zijn van het Vlaams Parlement of van de Nederlandse taalgroep van het Brussels Parlement. Deze tien deelstaatsenatoren mogen dan nog 2 gecoöpteerde senatoren aanduiden.

De CD&V-fractie mag 7 deelstaatssenatoren kiezen, de Open VLD- en SP.A-fractie elk 4, en Groen en Vlaams Belang elk 2. Op Vlaams Belang na, mogen alle partijen nog 1 gecoöpteerd senator aanduiden.

Aan Franstalige kant gebeurt de aanduiding van de deelstaatsenatoren door het Parlement van de Franse Gemeenschap (10), het Waals Parlement (8) en de Franse taalgroep van het Brussels Parlement (2). In totaal gaat het om 8 deelsstaatsenatoren voor PS, 7 voor MR, 3 voor CDH en 2 voor Ecolo. Elk van de vier fracties in de Senaat kan dan nog 1 gecoöpteerd senator aanduiden.

Verwacht wordt dat de verschillende parlementen tegen 27 juni de namen van de deelstaatsenatoren hebben, waarna de installatie van de nieuwe Senaat kan plaatsvinden met de 50 deelstaatsenatoren. Die moeten dan op hun beurt nog tien senatoren coöpteren. De nieuwe Senaat zal dus pas in de loop van de maand juli volledig samengesteld zijn.