Kamer en Vlaams Parlement vervrouwelijkt een beetje
Het CD&V-kamp, helemaal rechts Hilde Crevits. Foto: BELGA

Op basis van de voorlopige resultaten stelt Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, vast dat er zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement meer vrouwen verkozen zijn dan bij de vorige verkiezingen.

‘Sinds de wet Smet-Tobback is het verplicht om evenveel mannen als vrouwen op de lijsten te hebben. Dat blijft duidelijk zijn vruchten afwerpen’, zegt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. ‘Vrouwen zijn een vaste waarde geworden in het parlement. Hun aandeel stijgt gestaag.’

In het Vlaams Parlement nam het aantal vrouwelijke zetels toe met vier (2009: 51, 2014: 55), of een toename van 3,22 procent (2009: 41,13 procent, 2014: 44,35 procent) tegenover 2009.

CD&V en SP.A tekenen een score op van 55,56 procent. CD&V stuurt voor het eerst meer vrouwen dan mannen naar het Vlaams Parlement (15/27). Groen en N-VA blijven steken op 40 procent. Open VLD (36,48 procent) en Vlaams Belang (33,33 procent) hinken achterop.

In de Kamer is de vooruitgang langs Vlaamse zijde eerder klein: daar mag slechts 1 vrouw extra zetelen tegenover (2010: 37, 2014: 38), of een toename van 1,15 procent (2010: 42,53 procent, 2014: 43,68 procent).

Het Vlaams Belang heeft wel 66,67 procent vrouwelijke verkozenen, maar behaalde slechts drie zetels. Groen en Open VLD mogen 50 procent vrouwen onder hun verkozenen rekenen. N-VA en CD&V halen respectievelijk 41,18 procent en 33,33 procent.

De Vrouwenraad hoopt dat deze goede resultaten zich ook zullen vertalen in evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers en staatssecretarissen, en in evenveel vrouwen als mannen op de belangrijkste kabinetsposten.

Voor het Europees Parlement is er wel een lichte daling. In 2009 zetelden 31,82 procent vrouwen terwijl we nu op 30 procent uitkomen. 

Op de website van de Vlaamse overheid kan je in detail resultaten per kieskring bestuderen van het aantal vrouwelijke verkozenen:

 

'Zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement stijgt het aantal vrouwelijke verkozenen. Verkiezing na verkiezing verschijnen er meer vrouwen in het parlement’, zegt Van Hoof ‘De pariteit is in zicht. Dat kan nog verbeteren bij de regeringsvorming. En als uitsmijter: bij de tien populairste politici van Vlaanderen staan vier vrouwen (Liesbeth Homans, Maggie De Block, Hilde Crevits en Gwendolyn Rutten red)’.