Moet ik belastingen betalen op de meerwaarde bij de verkoop van grond?
Foto: mh
Wij hebben gronden verkocht, en daarbij een meerwaarde geboekt. Is die meerwaarde belastbaar, en hoe geven we dit aan?

Meerwaarden op gronden zijn belastbaar als diverse inkomsten, op voorwaarde dat de gronden tot uw privévermogen behoorden en door u verkocht werden in het kader van ‘het normale beheer van uw privévermogen’. Als u een papieren aangifte indient, zal u dus Deel 2 van de aangifte moeten aanvragen.Als het kopen en verkopen van gronden echter uw beroepsactiviteit is, worden de meerwaarden als beroepsinkomsten belast.

De meerwaarde wordt echter niet altijd belast. De concrete fiscale behandeling hangt af van het moment waarop u de grond heeft verworven:

  • Als u de grond verkoopt binnen de vijf jaar na de aankoop, wordt de meerwaarde afzonderlijk belast aan een tarief van 33 %. U vult de meerwaarde (niet de verkoopprijs) in bij code 1205-56, in vak XVI Diverse inkomsten. Als ‘globalisatie’ ( = samentelling met uw andere inkomsten) voor u voordeliger is, dan wordt de meerwaarde aan hetzelfde tarief als uw andere inkomsten belast.
  • Als u de grond verkoopt na meer dan vijf jaar, maar minder dan acht jaar na de aankoop, wordt de meerwaarde afzonderlijk belast aan een tarief van 16,5 %. U vult de meerwaarde in bij code 1206-55, in van XV Diverse inkomsten.
  • Als u de grond meer dan acht jaar na de aankoop verkoopt, wordt de meerwaarde niet belast.
  • Als u de grond bij schenking gekregen heeft, is de meerwaarde belastbaar als u verkoopt binnen de drie jaar na de schenking en als de verkoop plaatsvindt binnen de acht jaar na de oorspronkelijke aankoop van de grond door de schenker.

Let op: voor de meerwaarde op de verkoop van gebouwde onroerende goederen gelden er andere regels. Als er op de grond een gebouw staat waarvan de verkoopwaarde lager is dan 30 % van het geheel, wordt de grond als onbebouwd beschouwd.

U moet zelf de meerwaarde berekenen.

De meerwaarde = nettoverkoopprijs -  oorspronkelijke aankoopprijs.

De nettoverkoopprijs is de prijs die u voor de grond heeft verkregen, verminderd met de kosten die aan de verkoop verboden zijn (bv. plaatsen van advertentie, inzetten van immobiliënkantoor, enz.).De oorspronkelijke aankoopprijs is de prijs die u er bij de aankoop voor betaalde. Deze prijs mag evenwel forfaitair met 25 % verhoogd worden, of met de werkelijke kosten die u gedragen hebt (bv. voor het aanleggen van nutsvoorzieningen, aanbrengen van beplanting). Na deze verhoging, mag de prijs nogmaals verhoogd worden met 5 % voor ieder volledig jaar dat verlopen is tussen aankoop en wederverkoop.

 

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.