Hoe breng je huurinkomsten in van een pand dat al verkocht is?
Foto: Photo News
Tot midden vorig jaar was ik eigenaar van een handelspand. De huur werd met wederzijdse toestemming vervroegd stopgezet op 31/12/2012. Er waren dus geen huurinkomsten in 2013. Er werd wel een vergoeding van 2000 euro overeengekomen en betaald door huurder. Daarna bleef het pand leegstaan tot de verkoop. Hoe breng ik dit in op mijn aangifte?

De 2.000 EUR die u als opzeggingsvergoeding heeft ontvangen wordt beschouwd als een integraal deel van het huurinkomen en is dus ook belastbaar. U heeft dus wel degelijk huurinkomsten uit het pand gehad, als u die 2.000 EUR in 2013 heeft ontvangen.

U zal worden belast op de nettohuur die u ontvangt. De nettohuur is gelijk aan de brutohuur forfaitair verminderd met 40 % voor onderhouds- en herstellingskosten. Dit forfait wordt wel tot een bepaald maximum beperkt. U moet het brutobedrag (2.000 EUR) invullen in Vak III, Inkomsten van onroerende goederen, in code 1109-55.

Wat betreft de verkoop: als u het handelspand binnen de vijf jaar na aankoop verkocht hebt, is een eventuele meerwaarde die u hierbij realiseert wel belastbaar. De meerwaarde is belastbaar aan 16,5 % en moet u aangeven in Vak XV Diverse inkomsten, code 1171-90.

De experts van Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.