Buitenlandse Zaken op zoek naar meer vrouwelijke diplomaten
Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders Foto: BELGA

In september organiseert Buitenlandse Zaken een nieuwe selectieprocedure voor de ‘buitendienst’. De instantie is op zoek naar jonge mensen die een diplomatieke loopbaan in het buitenland voor ogen hebben. Ze streeft hierbij naar een evenwicht tussen man en vrouw.

Zij die een buitenlandse functie ambiëren op het vlak van internationale politiek, veiligheid en economie, consulaire bijstand en ontwikkelingshulp kunnen deelnemen aan een nieuw diplomatiek examen van Buitenlandse Zaken, aldus minister Didier Reynders. Volgens Reynders gaat het om ‘een competitieve selectie die een grondige voorbereiding vereist.’

De federale overheidsdienst beoogt met dit initiatief de aanwerving van evenveel mannen als vrouwen. De selectieprocedure wordt door het selectiebureau Selor georganiseerd. De modaliteiten worden later nog gecommuniceerd via de websites www.selor.be en www.diplomatie.belgium.be .

België beschikt over een netwerk van 118 diplomatieke en consulaire posten in vijf werelddelen. De FOD heeft een actieplan voor diversiteit op de werkvloer. In haar plan van 2007-2008 stelde ze al dat meer vrouwen in de jury’s zouden moeten zetelen. Toen telde de dienst ‘buitenlandse carrière’ 55 vrouwelijke diplomaten tegenover 355 mannelijke.

De FOD wilde de komende jaren maatregelen nemen op het vlak van gendergelijkheid. Het streefdoel is een gelijke verdeling en zelfs een vrouw als voorzitter’, klinkt het. De instantie besluit dat de mentaliteitswijziging om vrouwen een ruimere toegang te geven tot een overwegend mannelijke omgeving een grote belemmering kan zijn.