‘Aantal werklozen in april stijgt licht’
Foto: Photo News

Het aantal vergoede werkzoekende werklozen is in april met 0,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013, goed voor een totaal in België van 420.211. Dat maakte de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vrijdag bekend.

De stijging deed zich het sterkst voor in het Vlaamse Gewest (+4 procent). In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een daling van respectievelijk -2 procent en -2,4 procent vastgesteld. Wallonië telt wel met het meeste aantal vergoede werklozen (185.411) gevolgd door Vlaanderen (161.130) en Brussel (73.670).

De werkloosheid bij de groep 50-plussers nam toe met 8,9 pct, deels door de reglementaire verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving tot werkzoekende. De jeugdwerkloosheid daalde daarentegen bijna even sterk met -8,4 procent. Ook de werkloosheid in de middenleeftijdsgroep daalde met -1,5 procent.

Uit de cijfers van de RVA voor april blijkt voorts dat 37,3 procent minder dan 1 jaar werkloos is; 18,6 procent tussen de 1 en de 2 jaar werkloos is; en dat 44,2 procent van de werklozen meer dan 2 jaar zonder werk zit.

Het aantal vergoede werkzoekende werklozen in april daalt wel met -8,4 procent ten opzichte van maart van dit jaar waardoor de werkloosheid (bijna) opnieuw op het niveau van 2013 (419.521) en 2012 (420.626) zit.