Sarkozy wil wegen op Europese verkiezingen
De voormalige Franse president wil de Europese Unie een andere richting uitsturen. Foto: AFP

De Franse ex-president stelt zijn visie voor Europa voor in een zes pagina’s tellend opiniestuk dat gelijktijdig in het Franse weekblad Le Point en het Duitse Die Welt verscheen. En dat is geen toeval, want Sarkozy pleit onder andere voor een versterking van de Frans-Duitse as.

Sarkozy benadrukt in het stuk dat een sterke Europese Unie nodig is om de vrede te bewaren in Europa, maar roept tegelijkertijd zijn landgenoten op trots te blijven op hun Franse identiteit. Dat sterke Europa van Sarkozy ziet er wel wat anders uit dan hoe hij de unie nu ziet evolueren. Hij pleit voor een Europa met twee snelheden, waarin er niet naar gepleit wordt de hele unie gelijk te schakelen met de eurozone. Binnen de eurozone moet voor Sarkozy een sterke economische samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland het voortouw nemen.

Sarkozy stelt ook voor het Schengen-akkoord te verbreken en een nieuw ‘Schengen II’ uit te werken, met enkel nog open grenzen tussen een aantal deelstaten voor zover die erin slagen een gemeenschappelijk immigratiebeleid op poten te zetten. Vrij verkeer van EU-onderdanen zou dan grotendeels mogelijk blijven, maar voor nieuwkomers uit andere landen zou het heel wat moeilijker worden zich in de meer welvarende landen van de EU te vestigen.

Ook wat de interne organisatie van de EU betreft, pleit Sarkozy voor verandering. Hij wil meer macht bij het Europese Parlement leggen en de invloed van de Europese Commissie inperken.

In de Europese verkiezingen, die ook in Frankrijk op zondag plaatsvinden, dreigt Sarkozy’s partij UMP onder de voet gelopen te worden door het extreem-rechtse FN van Marine Le Pen. Oud-president Sarkozy is niet rechtstreeks betrokken bij de campagne.