Tientallen Belgen in buitenland stemmen ongeldig
Foto: Photo News

Er zijn problemen voor de 120.000 Belgen die zich hebben ingeschreven om vanuit het buitenland te stemmen voor de moeder der verkiezingen. De huidige kieswet voorziet zodanig weinig tijd om de documenten te versturen dat de stembrieven te laat in België aankomen en dus ongeldig zijn.

De Belgen die in het buitenland verblijven tijdens de verkiezingen kunnen ofwel hun volmacht doorgeven aan iemand in België, gaan stemmen in de ambassade ter plaatse of per post. Maar de tijdspanne waarin dat moet gebeuren, is voor tientallen Belgen te kort. ‘We worden geconfronteerd met bijzonder korte wettelijke termijnen, zeker wat het verzenden van de kiesdocumenten betreft’, zegt Evy De Middelaer van Buitenlandse Zaken. ‘Concreet hebben we twaalf dagen om de mensen te bereiken in het buitenland, dus het versturen van de stembiljetten naar de ambassades, van daaruit verder naar de kiezers en om de stembrieven terug naar België te laten sturen. Dus amper twaalf dagen voor die hele operatie.’

Door die korte termijn komen veel stembrieven te laat in België aan en zijn ze ongeldig. Stemmen via internet zou een mogelijkheid zijn, maar dat laat de huidige kieswet niet toe.