Het personeel van de Studiedienst van de Vlaamse regering, die de regering moet ondersteunen met allerhande cijfergegevens en aanbevelingen voor het beleid, lijdt aan demotivatie, stress en onderwaardering. Dat blijkt uit een doorlichting waarover De Standaard in zijn ochtendeditie bericht.

De demotivatie zou volgens het onderzoek door de vzw Limits het gevolg zijn van een gebrek aan inspraak en verantwoordelijkheid, onderwaardering en een tekortschietend beleid. Ook het absenteïsme ligt hoger dan bij vergelijkbare overheidsorganisaties.

Er zijn klachten over het in gedrang komen van de academische onafhankelijkheid, onvoldoende betrokkenheid bij de opdrachtgever en een gebrek aan innovatie. ‘Ongewenste inmenging’ in het onderzoek, censuur en de indruk dat er met de mening van het personeel geen rekening wordt gehouden zijn andere opmerkingen.

Bij de Studiedienst werken veertig mensen. De meesten zijn onderzoekers, economen, sociologen, demografen of psychologen.