Mag je afwezig blijven van je werk om te gaan stemmen?
Foto: jobat.be
Sommige kiezers moeten zondag tijdens de verkiezingen gaan werken. Hebben zij het recht om afwezig te blijven van het werk om te gaan stemmen? Zo ja, wat met hun loon? We vroegen het aan Catherine Legardien, Legal Advisor bij Partena.

"Volgens artikel 20, 5° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de werkgever verplicht om de werknemer de tijd te geven die noodzakelijk is om zijn burgerlijke verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit de wet. Omdat stemmen in België (wettelijk) verplicht is, kan de werkgever de werknemer (die hierom vraagt) niet verbieden zijn stemplicht te vervullen", aldus Catherine Legardien.

"De afwezigheid van het werk die voortvloeit uit het vervullen van de stemplicht wordt in principe niet bezoldigd. Artikel 27, 3° van de wet van 3 juli 1978 voorziet echter erin dat de werknemer recht heeft op het behoud van zijn loon wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht en hij de nodige tijd afwezig blijft van het werk om zijn stemplicht op het Belgische grondgebied te vervullen."

Volmacht

Catherine Legardien: "De Kieswet zegt dat een kiezer die zich om beroepsredenen niet naar het stembureau kan begeven, om het even welke andere kiezer een volmacht kan geven. Artikel 27, 3° van de wet van 3 juli 1978 is dus onuitvoerbaar geworden. Elke werknemer voldoet immers aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht. De werknemer die afwezig blijft om te gaan stemmen, zal dus, in principe, geen aanspraak kunnen maken op de betaling van gewaarborgd loon."

Om elk misverstand te vermijden, wordt de werkgever aangeraden om de werknemers die komende zondag werken voldoende op voorhand in te lichten over de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen en over de niet-betaling van het loon als de werknemer zich persoonlijk naar het stembureau begeeft tijdens de werkuren (terwijl hij voldoet aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht).

>

>

>