Financiële producten die in Bitcoin beleggen verboden
De FSMA heeft geen vertrouwen in de digitale munt Bitcoin Foto: REUTERS

Het is vanaf 1 juli verboden om financiële producten aan te bieden die beleggen in virtueel geld, zoals Bitcoins. Dat heeft de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten, woensdag aangekondigd.

Financiële producten die beleggen in virtueel geld staan op een lijst van financiële producten die vanaf 1 juli niet langer mogen worden verkocht aan particulieren. De FSMA wijst op gevaren met virtuele munten, zoals het risico dat het handelsplatform wordt gehackt, het wisselkoersrisico en het ontbreken van een wettelijke garantie dat het virtuele geld inwisselbaar is voor zijn oorspornkelijke waarde.

Bij beleggingen in derivaten die op virtuele munten gebaseerd zijn, kan het hefboomeffect de risico’s nog vergroten. De FSMA waarschuwde ook in januari beleggers al om op te passen met virtueel geld.

De FSMA zette vandaag niet alleen beleggingen in bitcoinsAndere producten op de zwarte lijst. De financiële waakhond verbiedt ook de commercialisering van producten die afhangen van zogenaamde 'life settlements' of verhandelde levensverzekeringen. Concreet gaat het om Amerikanen die uit geldnood hun levensverzekering verkopen aan bedrijven, die dan bij overlijden de premie krijgen. Beleggingen in dergelijke levensverzekeringen zijn volgens de FSMA niet alleen onethisch maar ook complex en risicovol.

Een derde product dat wordt verboden zijn beleggingsfondsen en verzekeringsproducten die beleggen in "niet-conventionele" activa, zoals bijvoorbeeld wijn of kunst.

In het verleden doken op de Belgische markt al producten op die nu op de zwarte lijst komen te staan, echter niet bij de klassieke spaarbanken. 'In een periode van lage rente worden dergelijke producten vaak gepromoot als veilige en tegelijkertijd goed renderende producten die los staan van de traditionele financiële markten. In werkelijkheid zijn die producten echter uiterst risicovol, illiquide en erg complex voor de consument', waarschuwt de FSMA, die indien nodig de lijst nog kan uitbreiden.