In de volgende regering moeten de helft van de ministers en de helft van alle kabinetsmedewerkers een vrouw zijn. Dat is waartoe vrouwenorganisaties uit de twee landsdelen oproepen. Vijf partijvoorzitters (Open VLD, CD&V, SP.A, Ecolo en Groen) engageren zich alvast.

Met ludieke foto’s waarop doorgewinterde politici als Willy Claes, Herman De Croo en Mark Eyskens zich voorstellen dat ze ook politicae hadden kunnen zijn, lanceren vrouwenorganisaties uit heel het land een oproep om op 25 mei op vrouwen te stemmen. 

Daarnaast pleiten ze er ook voor een ‘fifty-fifty’-genderbeleid in de politiek: een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de parlementen, maar ook binnen de regeringen en op de politieke kabinetten. Nu zijn slechts 38,5 procent van de federale parlementsleden vrouwen, zijn er maar vijf vrouwelijke federale ministers (op dertien) en drie vrouwelijke kabinetschefs (op veertien).

De campagne krijgt brede steun, niet alleen vanuit de vrouwenbeweging, maar ook uit politieke hoek. Tientallen politici – hoofdzakelijk vrouwen, maar ook een hele rist mannen – ondertekenden de oproep

‘Wij verwachten dat onze vraag meegenomen zal worden bij de volgende regeringsonnderhandelingen’, zegt Marleen Teugels van de vzw Amazone, die mee het initiatief nam voor de campagne. ‘De Vrouwenraad zal dat zeker van nabij opvolgen.’ 

De making-of van de campagnefoto's met Willy Claes en Herman De Croo: