Nettowinst Concentra bedroeg 3,8 miljoen euro in 2013
De resultaten werden beïnvloed door de oprichting van Mediahuis, in samenwerking met Corelio. Foto: BELGA
Concentra Media Groep heeft in 2013 een nettowinst geboekt van 3,8 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 1,1 miljoen euro in 2012. De resultaten van de uitgever van onder meer Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg werden sterk beïnvloed door de oprichting van Mediahuis in samenwerking met Corelio, de uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad.

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten bedroegen vorig jaar 208,4 miljoen euro, iets hoger dan de 202,8 miljoen euro van 2012. De aanhoudende terugval op de markt van institutionele adverteerders en op de jobmarkt zorgde bij de kranten en de huis-aan-huisbladen voor een omzetdaling.

“Deze evolutie werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vrij stabiel aantal lezers en een stijgende omzet wat betreft digitale advertenties en abonnementen. De digitale initiatieven lieten dubbele groeicijfers zien, maar konden de terugval van de klassieke kanalen nog niet goedmaken”, maakt Concentra bekend.

In 2014 maken het nog steeds onzeker economisch klimaat en de snelle evoluties op de mediamarkt het noodzakelijk om behoedzaam te sturen, voorspelt de mediagroep. “De bestedingen op de adverteerdersmarkt kennen een voorzichtig herstel in de eerste maanden van 2014. De inkomsten uit digitale initiatieven groeien langzaam maar zeker en dragen bij tot het resultaat van de groep”, luidt het.

Na de algemene vergadering van 11 juni neemt Concentra afscheid van twee bestuurders, Willy Lenaers en Wivina Demeester, die niet meer beschikbaar zijn voor een verlenging van hun mandaat.