N-VA dient klacht in tegen CDH-senator
Karl Vanlouwe. Foto: BELGA

Karl Vanlouwe, die voor de N-VA de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement trekt, gaat een klacht wegens laster indienen tegen Francis Delpérée (CDH). Die noemde op de RTBF de N-VA een racistische partij.

‘Door het uiten van deze valse beschuldigingen probeert Delpéréé enkel en alleen om de kiezers bang te maken en te beïnvloeden’, zegt Vanlouwe. ‘Het getuigt van een totaal gebrek aan respect voor een andere visie.’

Vanlouwe benadrukt dat zijn partij ‘een democratische partij is die de universele rechten en vrijheden verdedigt’ en kandidaten ‘van diverse afkomst’ heeft.

‘Als partij wil de N-VA een verandering teweegbrengen. Blijkbaar stoort dit sommigen. Blijkbaar worden de gevestigde machten daar nerveus van. Leugens, verwijten en beschuldigingen op het allerlaagste niveau worden niet geschuwd. Onze partij veroordeelt racisme en tilt dan ook bijzonder zwaar aan deze beschuldigingen’, besluit Vanlouwe, die een klacht gaat indienen bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Hij wil ook een burgerlijke procedure wegens laster starten.