Minder meldingen van discriminatie in 2013
Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Foto: BELGA

In 2013 heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum 3.713 meldingen gekregen van discriminatie. Ter vergelijking: in 2012 waren dat er 4.226. Toch opende het Centrum meer dossiers: 1.406 tegenover 1.315 het jaar voordien.

In 2013 kreeg het Interfederaal Gelijkekansencentrum 3.713 meldingen van racisme, een stuk minder dan in 2011 (4.162) en in 2012 (4.226). In die jaren zorgden enkele zeer gemediatiseerde voorvallen voor een sterke stijging van het aantal meldingen. Zo was er de berichtgeving over organisatie Sharia4Belgium en over het toegangsbeleid voor personen met een handicap in de Plopsa-parken.

Het afgelopen jaar verschoof de nadruk naar meldingen van burgers die zelf betrokken waren bij feiten van discriminatie of racisme. Ondanks de daling van het aantal meldingen opende het Centrum vorig jaar wel meer dossiers over (mogelijke) discriminatie, haatboodschappen of haatmisdrijven: 1.406 tegenover 1.315 in 2012 en 1.277 in 2011. Opvallend hierbij is de stijging van het aantal onderwijsdossiers van 99 tot 159.

Meer dan een derde (572) van de dossiers gaat over nationale of etnische afstamming. ‘Racisme en raciale discriminatie blijven hardnekkige fenomenen’, luidt het bij het Centrum. ‘Deze cijfers tonen dan ook maar een top van de ijsberg. Heel wat mensen die ermee te maken krijgen, vinden hun weg niet naar het Centrum of andere bevoegde instanties, of zetten die stap niet omdat ze weinig vertrouwen hebben in de uitkomst.’

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum roept de toekomstige regeringen op om na de verkiezingen van 25 mei een interfederaal actieplan tegen racisme uit te werken en uit te voeren.