Aantal jonge ongeschoolden neemt af
VDAB-topman Fons Leroy Foto: Bart Dewaele

De uitstroom van ongekwalificeerde schoolverlaters is voor het eerst afgenomen. Het aantal jongeren dat na een jaar nog geen job heeft gevonden is wel toegenomen, maar dat zou te maken hebben met de economische crisis.

Dat blijkt uit een analyse van de VDAB, die in het schoolverlatersrapport de gegevens van de schoolverlaters van 2012 heeft bijgehouden. Het aantal jongeren dat ongeschoold op de arbeidsmarkt terechtkwam is afgenomen van 10,5 naar 9,5 procent, meldt VDAB-topman Fons Leroy. Ook het aantal laaggeschoolden loopt terug tot 14,8 procent. Dat is het laagste percentage in 5 jaar.

Het aantal jonger dat na een jaar nog steeds geen job heeft gevonden is beperkt tot 13 procent. Dat is wel een stijging in vergelijking met de vorige studie. Maar de VDAB wijst erop dat de jongeren die in 2012 zijn afgestudeerd ‘in het diepste van de crisis’ op de arbeidsmarkt zijn terechtgekomen. Dat is vooral merkbaar bij de laaggeschoolden: daar was na een jaar nog zowat de helft zonder job.

De top-tien van beste studierichtingen (het getal tussen haakjes is het aantal afgestudeerden zonder werk na een jaar):
    
Master tandheelkunde (0%)
Academische bachelor: godgeleerdheid, godsdienstwet. Kerkelijke recht (0%)
Master geneeskunde (0,3%)
Master Farmaceutische wetenschappen (0,7%)
Master Toegepaste wetenschappen    (1,6%)
Technisch secundair: koeling en warmte (2,1%)
Academische bachelor: Handelswetenschappen en bedrijfskunde (2,3%)
Professionele bachelor: gezondheidszorg    (2,5%)
Academische bachelor: Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (2,7%)
Leertijd: elektriciteit    (2,9%)