Bracke: Langdurig werklozen zijn inkomsten voor vakbond
Foto: BELGA
Siegfried Bracke ziet geen voordelen in 'eeuwigdurende' werkloosheidsuitkeringen. Volgens hem wordt het systeem zo fel verdedigd, omdat het voor de vakbonden een bron van inkomsten betekent. CD&V-kopstuk Pieter De Crem noemde het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd een 'brutale maatregel'.

Vanmorgen verdedigde Siegfried Bracke het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Dat is volgens hem geen asociale maatregel. Wie haalt er voordeel uit, vraagt hij zich af op zijn blog.

'In de Amerikaanse journalistieke traditie moet je je altijd eerst afvragen wie betaalt en wie betaald wordt. Hier is dat dus de vakbond. Want die betaalt de werklozen uit, en krijgt daar een aardige vergoeding voor', schrijft hij. 'Anders gezegd: werklozen met een langlopende uitkering, dat is voor de vakbond een zeer stabiele bron van inkomsten.'

Zelf ziet Bracke geen voordelen in 'eeuwigdurende werkloosheidsuitkeringen'. Hij herhaalt het argument dat geen enkel land in Europa dat systeem kent. Ook de wachtuitkeringen wordt maar op weinig plaatsen gedaan, zegt hij.

'Bart De Wever heeft werkelijkheid beschreven'

In een debat in 'De Ochtend' op Radio 1 wilde Bracke van CD&V-kopstuk Pieter De Crem horen wat er zo goed is aan een systeem van onbeperkte uitkeringen. Volgens De Crem is het beperken van de uitkeringen in de tijd geen sociale, maar een 'brutale' maatregel. 'Wat wel werkt, is het degressief maken van de uitkeringen. Op die manier vinden mensen hun weg naar de arbeidsmarkt.'

Voor Bracke moet de beperking van de uitkeringen in de tijd in het regeerakkoord, voor De Crem absoluut niet. Bracke nam het ook op voor zijn voorzitter. Bart De Wever kwam maandag in het oog van een storm terecht na de uitspraak dat iemand met een goed cv wel werk vindt in Vlaanderen. Een uitspraak die volgens De Wever zelf 'ongenuanceerd' was weergegeven, maar die wel voor de nodige heisa zorgde.

'Bart De Wever heeft de werkelijkheid beschreven. Het is waar dat er een mismatch is. Iemand met een goed cv vindt makkelijker werk. Voeg daarbij nog de problematiek van de mensen zonder goed cv en de hoge loonkost', aldus Bracke.

In het debat herhaalde Bracke nog eens dat zijn partij 'vanaf dag 1' werk wil maken van de socio-economische agenda. Die socio-economische agenda krijgt voorrang op de N-VA-eis voor confederalisme. De Crem merkte daarbij op dat N-VA moeite zal hebben om partners te vinden aan Franstalige kant.