Dokters zelf ten strijde tegen valse ziektebriefjes
Foto: Photo News

De Orde van Geneesheren trekt ten oorlog tegen valse doktersbriefjes. De Orde vraagt iedereen die een vermoeden heeft van een vals medisch attest om een klacht in te dienen.

Dat is slecht nieuws voor de vele bijzitters bij de verkiezingen die zo’n vals ziektebriefje wisten te bemachtigen. Op onwettige afwezigheid staan immers boetes van 250 tot zelfs 1.000 euro.

'Het is ons om de geloofwaardigheid van ons ambt te doen', zegt dokter Georges Albertyn, voorzitter van de Antwerpse provinciale raad van de Orde van Geneesheren, over deze opmerkelijke oproep.

Samen met de Nationale Raad vraagt hij met aandrang dat iedereen die met een vals medisch attest wordt geconfronteerd - ook derden - een klacht indient bij de Orde van Geneesheren. De Orde richt zich daarbij ook tot vrederechters en voorzitters van kiesbureaus, zegt Albertyn.