Hoogopgeleide jongeren willen gratis werken voor ervaring
Foto: jobat.be
Hoe hoger het diploma, hoe groter de kans dat jonge werkzoekenden onbetaald werk willen aanvaarden om ervaring op te doen. Dat blijkt uit een Britse studie van uitzendbedrijf Adecco.

Het onderzoek toont aan dat 49 procent van alle jongeren tussen 16 en 24 jaar bereid is om gratis te werken. 47 procent zou om het even welke baan aannemen, dus ook onder het opleidingsniveau.

Sollicitatiegesprek

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter het percentage jongeren dat bereid is om vrijwillig te werken om toch maar ervaring te kunnen opdoen. Zo wil maar liefst 68 procent van de universitair geschoolde starters gratis werk verrichten tegenover 54 procent van de jongeren met een middelbaar diploma en 38 procent van de laaggeschoolden.

Uit de studie komt eveneens naar voren dat 13 procent van de jonge werkzoekenden nog nooit werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Iets meer dan de helft (54 procent) wordt naar eigen zeggen slechts één op de tien keer uitgenodigd voor een interview. 

>

>

>

>