De Wever: ‘Wie geen goed cv heeft, moet begeleid worden’
Bart De Wever Foto: AFP

‘Ik durf te zeggen dat vandaag in Vlaanderen iemand met een goed cv hoe dan ook werk vindt, uitzondering gemaakt voor vijftigplussers.’ Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever volgens Het Laatste Nieuws gezegd. De Wever herhaalde en nuanceerde die uitspraak op Studio Brussel. Hij beklemtoont wel dat hij niet gezegd heeft dat werklozen allemaal een job kunnen vinden als ze dat willen.

‘Er zijn in België een half miljoen werklozen. Hoeveel van die mensen zoeken echt een job, denkt u? Hoe komt het, denkt u, dat onze uitkeringen te laag zijn? Doordat we er één geven aan veel te veel mensen. Ook aan zij die het niet nodig hebben'. Dat zegt De Wever, blijkt uit enkele quotes die HLN op de website publiceert. ‘Ik durf te zeggen dat vandaag in Vlaanderen iemand met een goed cv hoe dan ook werk vindt, uitzondering gemaakt voor vijftigplussers. Zeker als hij of zij drie jaar de tijd heeft gekregen om een job te zoeken.’

In een debat met Bruno Tobback op Studio Brussel verklaart De Wever verder wat hij daarmee bedoelt: 'Een cv waar drie jaar lang niets op terecht komt, behalve 'zoekt naar werk', is geen goed cv. De vraag is: hoe geraak je aan een gevuld cv? Dat is waar de overheid wel een handje kan helpen, bijvoorbeeld met individuele bedrijfsopleidingen en gerichte loonlastenverlaging voor jongeren.' Beginnen met een gesubsidieerde job kan dus voor De Wever, maar er moet vooral een klimaat komen waarin private jobs worden gecreëerd. 

Mailen naar

Bruno Tobback vindt dat er iets niet klopt aan de uitspraken van De Wever: 'Ik ga ervan uit dat mensen willen werken.' 'Denkt u dat mensen die al meer dan tien jaar aan de dop zitten, morgen een job gaan vinden?' repliceert De Wever. 'Als die hulp nodig hebben, doe je dat via een ander stelsel, dat ook activerend is.'

Aan persagentschap Belga voegt De Wever daar nog aan toe dat hij helemaal niet uitgehaald heeft naar werklozen en zeker niet gezegd heeft dat die allemaal een job kunnen vinden als ze dat willen. 'Een stevig cv is waar het vooral jongeren vaak aan ontbreekt', herhaalt de N-VA-voorzitter. Maar 'wie geen goed cv heeft, moet begeleid worden'. Voor vijftigplussers is het volgens De Wever ook met een goed cv erg moeilijk werk te vinden.' De loonlasten zijn voor hen veel te hoog.'

In TerZake zegt SP.A-minister Ingrid Lieten dat de uitspraak van De Wever niet klopt: 'In mijn regio Limburg zie ik bijvoorbeeld dat er een mismatch is tussen de vacatures en de werklozen.' Ook minister-president Kris Peeters (CD&V) vindt dat jeugdwerkloosheid met een goed cv niet wordt opgelost. 'Dan kunnen we het debat over de loonkosten nu afsluiten.'

‘Muyters was vijf jaar lang mee verantwoordelijk voor het beleid rond werkloosheid', aldus Bart Van Malderen, uittredend SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement in een persbericht. 'Ofwel heeft Muyters dus zijn werk niet goed gedaan ofwel weet De Wever het niet.'

‘Bovendien zijn er tienduizenden werklozen met een problematiek die niet rechtstreeks met de arbeidsmarkt te maken heeft’, gaat Van Malderen verder. ‘Ze kampen met psychische of medische problemen of hebben een burn-out. De diensten voor arbeidsbemiddeling worstelen daarmee en hebben afgesproken binnen het jaar een oplossing te zoeken voor die zogenaamde niet-bemiddelbare werklozen.’

Op Twitter regent het reacties op de uitspraak van De Wever, zoals ze door Het Laatste Nieuws online is gezet.

Groen-kamerlid Kristof Calvo en PVDA-voorzitter Peter Mertens roepen werklozen op hun cv naar Bart De Wever op te sturen. CD&V reageert via Twitter ook: ‘In welk Vlaanderen wil de N-VA eigenlijk leven? Leve de allersterksten?’