In de Verenigde Staten wordt maandag de vijfde onderhandelingsronde over een nieuw vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de VS en de Europese Unie op gang getrokken. Grote doorbraken worden er deze week niet verwacht.

Amerikaanse en Europese onderhandelaars buigen zich deze week in Arlington in de staat Virginia opnieuw over de afschaffing van invoertarieven en andere handelsbelemmeringen en over de harmonisering van productiestandaarden.

De Europees-Amerikaanse onderhandelingen gingen in juli vorig jaar van start. Volgens voorstanders kan een akkoord de basis vormen voor ‘s werelds grootste economische zone met 800 miljoen consumenten en kunnen meer vrijhandel en wederzijdse investeringen de economische groei en werkgelegenheid in Europa een boost geven.

Spionage

De onthullingen over de spionagepraktijken van de NSA hebben de onderhandelingen echter geen deugd gedaan. Intussen groeit bij sommige ngo’s en vakbonden de bezorgdheid dat een akkoord bestaande normen op het vlak van milieu, gezondheid en sociale zaken op de helling zou zetten.

Ook de Belgische Coalitie voor Waardig Werk deelt die vrees. De coalitie, waartoe onder meer vakbonden en 11.11.11 behoren, eist ‘echte transparantie’ over de onderhandelingen en vraagt de (toekomstige) Belgische regering en Europarlementsleden om erop toe te zien dat een akkoord geen verslechtering van de sociale arbeidsrechten inluidt. Ook waarschuwt de Coalitie voor een arbitragemechanisme tussen investeerders en staten en een negatieve lijst over privatisering van diensten.