Tobback herkent zich niet in N-VA-model
Foto: BELGA

'Een vorm van driebanden met bibberende handjes, in een poging de linkse kiezer versnipperd te laten stemmen'. Zo reageert SP.A-voorzitter Bruno Tobback maandag op de stelling van zijn N-VA-collega Bart De Wever dat ook SP.A in het N-VA-model zit.

'Als ik het tempo zie waarin N-VA-kopstukken elkaar over essentiële punten uit het programma tegenspreken, vraag ik me af of ze zelf enig benul hebben van wat dat model zou inhouden'.

In een interview in De Standaard merkt De Wever op dat de ideologische verschillen aan Vlaamse kant wat hem betreft niet zo groot zijn. 'De groenen en de PVDA hebben voor het PS-model gekozen, dat is duidelijk (...) Maar voor het overige zitten alle Vlaamse partijen in het N-VA-model. De christendemocraten en de liberalen willen een belastingverschuiving doorvoeren, zodat arbeid goedkoper wordt in dit land. Ze zeggen: de fiscale druk mag niet groter worden. En de SP.A zegt dat ook. Ook de Vlaamse socialisten zitten in het N-VA-model', redeneert De Wever.

'Dit is in hoge mate een vorm van driebanden met bibberende handjes', reageert Bruno Tobback, waarvoor hij de aanleiding in de voor N-VA 'tegenvallende peilingen' ziet. 'Als je de evolutie van de voorbije weken ziet, dan komt N-VA niet in de positie dat ze incontournable is en zijn er wel degelijk alternatieven', licht Tobback toe. 'De schrik zit er in dat hij langs rechts niet kan groeien. Zijn enige hoop is te maken dat genoeg linkse kiezers versnipperd gaan stemmen, maar ik denk dat de linkse kiezer slimmer is dan dat'.

Overigens reageert de SP.A-voorzitter ook schamper op 'het N-VA-model'. 'Als ik het tempo zie waarin N-VA-kopstukken elkaar over essentiële punten uit het programma tegenspreken, vraag ik me af of ze zelf enig benul hebben van wat dat model zou inhouden. Jan Jambon wil eerst je huis afpakken wanneer je werkloos wordt, waarna Liesbeth Homans zegt dat het niet waar is', aldus Tobback, die ook verwijst naar de discussie over de indexering van de pensioenen. 'Spreken van het N-VA-model getuigt van overmoed'.

'De Wever vergist zich'

De discussie tussen beide partijen over de indexering van de pensioenen gaat maandag ook gewoon voort. In De Standaard stelt De Wever dat volgens de N-VA-plannen de pensioenen tot 1.500 euro vrijgesteld zijn van de indexsprong die zij voorstelt. "Weet u wat dat betekent? Dat 70 procent van de gepensioneerden volgend jaar meer zal krijgen".

Volgens de Vlaamse socialisten zijn daarvoor in de plannen van N-VA onvoldoende middelen voorzien. "De Wever vergist zich dus: 70 procent van de gepensioneerden krijgt in 2015 geen index. De indexsprong van de N-VA zal volgend jaar de grote meerderheid van de gepensioneerden treffen", luidt het.