Minder homejackings in 2013
Foto: Photo News

In 2013 werden er in ons land 51 homejackings geregistreerd. Dat zijn er opmerkelijk minder dan in 2012 (74), 2011 (60) en 2010 (80). Net als de voorbije jaren werden ook in 2013 de meeste feiten in Wallonië (44) gepleegd en slechts zeven in Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord van uittredend minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van uittredend Kamerlid Peter Logghe (Vlaams Belang).

Honderdvijfenzeventig van de 265 feiten die in de periode van 2010 tot en met 2013 werden geregistreerd, werden gepleegd in Wallonië. In Vlaanderen vonden 81 homejackings plaats en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest negen. Bij 142 feiten werd gebruik gemaakt van zwaar geweld (dreiging met of gebruik van vuur- en andere wapens). In 31 gevallen vielen er gewonden, 31 in totaal. De ophelderingsgraad blijft vrij beperkt. In februari 2014 was van 23 procent van de feiten gepleegd in 2010 minstens één dader geïdentificeerd. Voor 2011 was dat 25 procent, voor 2012 19 procent en voor 2013 14 procent.