‘Laat academiejaar op 1 september starten’
Foto: BELGA

Ideeën om het klassieke academiejaar te hervormen naar een academiejaar dat start op 1 september, stopt in juli, en met volwaardige herexamens halverwege, krijgen steeds meer gehoor. In het Leuvense studentenblad 'Veto' is deze week sprake van een nieuwe adviesnota daarrond.

Telkens er een nieuw academiejaar start, komen er stemmen op om het te hervormen. Zo werd in september 2013 ook al het idee gelanceerd dat herexamens van de eerste examenperiode, best kort daarop volgen. ‘Het voordeel is dat de student al in januari zal weten: ik haal het niet. En al kan uitkijken naar iets anders’, zei vicerector van de KU Leuven Didier Pollefeyt toen in De Standaard.

Het voorstel had als belangrijk gevolg dat het academiejaar vroeger zou moeten beginnen, en dat staat ook in de nieuwe nota waarvan sprake is in Veto. Die nota van de overlegorganen van de Vlaamse universiteiten (Vlir), de hogescholen (Vlhora) en de Vlaamse studentenraad VVS, stelt een paar krijtlijnen voor die ‘de basis vormen voor verdere discussie. Het is dus niet te nemen of te laten’, klinkt het.

Semester van 23 weken

De werkgroep stelt voor om het academiejaar op 1 september te laten starten en de zomervakantie midden juli te laten beginnen, omdat het eerste en het tweede semester even lang moeten zijn. ‘Met vakantie erbij, zal een semester 23 weken duren.’ En alle semesters zouden overal op dezelfde data moeten starten. Dat moet de samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen makkelijker maken, alsook overstappen na gefaalde examens.

Daarnaast is een belangrijk voorstel dat herexamens vlak na de eigenlijke examens plaats zouden moeten vinden, en niet een half jaar later. ‘Zo krijgen studenten sneller zicht op hun definitieve resultaten’, klinkt het alweer, met een lesvrije week begin februari ter compensatie.

Twaalf weken vakantie

‘Intense werkperiodes moeten worden afgewisseld met verplichtingsvrije vakantieperiodes’, klinkt het ook nog, ook voor het personeel, want dat ‘biedt hen de kans om aan onderzoek te doen’. 40 weken per academiejaar worden voorzien voor lessen, studie en examens. Zes van de twaalf vakantieweken vormen de zomervakantie, er is de lesvrije week in februari, en twee weken dienen voor de wettelijke feestdagen en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar. Onderwijsinstellingen kunnen dan nog drie weken vrij kiezen.

Wat vindt u van het idee om het academiejaar vroeger te laten beginnen en de herexamens van de eerste periode niet een half jaar te laten liggen? Reageer via de knop rechtsboven.