Dewinter: ‘Probleem is niet vergrijzing, maar verbruining’
Foto: BELGA

Vlaams Belangvoorzitter Gerolf Annemans heeft zondag op de slotmeeting van zijn partij opgeroepen om niet tactisch te stemmen, maar principieel. Filip Dewinter ziet dan weer de vergrijzing niet als het probleem in ons land, maar wel de ‘verbruining’.

‘De campagne draaide voor het overlijden van Jean-Luc Dehaene in feite vooral rond de coalities die zullen gevormd worden na de verkiezingen’, zei Gerolf Annemans voor een duizendtal militanten op een boot in het Antwerpse Kattendijkdok.

‘Vlaams Belang stemmen moet je doen omdat je niet tactisch stemt, maar omdat je principieel stemt. Principieel stemmen moet je doen omdat je niet de slappe namaak, de goedkope brol als eindproduct wil krijgen, maar omdat je de richting - veiligheid, vrijheid, eigenheid - wil blijven aangeven’, stelde Annemans.

‘We hebben Vlaanderen rechtser en Vlaamser gemaakt dan het ooit in heel zijn geschiedenis geweest is’. ‘Als zelfs Leterme moet toegeven dat de multiculturele samenleving mislukt is, dan moet hij ons bedanken dat hij dat mag zeggen zonder achter de tralies te vliegen’, zei Vlaams fractieleider Joris Van Hauthem.

‘Vlaams Belang wil geen stuk van de taart, het recept van de taart moet anders’

Annemans verwees ook naar de standvastheid van de partij: ‘Het Vlaams Belang heeft altijd duidelijk gesteld dat ze geen stuk van de taart wil bemachtigen - het woord bemachtigen zegt in feite alles - neen, het Vlaams Belang wil het recept van de taart veranderen.’

Marijke Dillen parafraseerde in haar de openingstoespraak de woorden van haar vader en stichter van de partij Karel Dillen naar aanleiding van het overlijden van koning Boudewijn: ‘Aan het sterfbed past niets anders dan respect voor de weduwe en de kinderen van Jean-Luc Dehaene. Hier is geen plaats voor polemiek’, zei ze onder luid applaus.

In de verschillende toespraken werd stilgestaan bij het belang van het Vlaams Belang in de politieke geschiedenis. ‘Vlaamse onafhankelijkheid is al lang uit de taboesfeer gehaald. De ontbinding van Vlaamderen is geen onbereikbaar fata morgana meer, maar een realiteit die steeds dichterbij komt en waar ook internationaal rekening mee gehouden wordt’, zei Van Hauthem.

‘The good, the bad and the ugly’

Filip Dewinter ging in op de huidige kiescampagne, die hij omschreef als een klucht met ‘Kris Peeters, Bart de Wever en Maggie De Block in de rol van ‘The good, the bad and the ugly’.

De beste besparing voor hem is de splitsing van België en hij stelde vijf besparingsmaatregelen voor: de afschaffing van de Senaat, het Belgische federale en Brussels parlement, het schrappen van de dotatie van het koningshuis, de splitsing van de sociale zekerheid, een Vlaamse fiscaliteit en het stoppen van de transfers naar Wallonië. ‘Het probleem is niet de vergrijzing, maar de verbruining’, voegde hij er nog aan toe.

Voorts werd ook uitgehaald naar N-VA. ‘Ons V-teken (Vlaams Belang gebruikte dat symbool in eerde campagnes, red.) stond destijds voor duidelijke zaken, voor anderen staat de V voor vergeten’, sneerde VBJ-Jongerenvoorzitter Tom Van Grieken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig