De democratie lijdt aan de-parlementisering

En als de verkiezingen eens écht ergens over zouden gaan?

Hoewel de stem van het volk meer dan luid genoeg weerklinkt, slagen de politici er amper nog in die te vertalen in het beleid. Dat komt omdat de macht van de nationale parlementen is uitgehold, schrijft Mark Elchardus, door de coup van het kapitaal enerzijds, en de niet-gedragen macht van Europa anderzijds. De oplossing: de nationale verkiezingen europeaniseren.

Wie? Hoogleraar sociologie emeritus (VUB).

Wat? Als de zwaarwichtigste beslissingen in de Europese Raad genomen worden, moeten de nationale leiders die er deel van uitmaken, die Europese beleidsdaden in ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen