Een minister van Cyberveiligheid in de volgende regering?
Foto: IMAGEGLOBE

Verschillende partijen hebben er maandag op een debat rond cybercriminaliteit in Brussel voor gepleit om in de volgende regering één minister specifiek bevoegd te maken voor cyberveiligheid. De cyberaanval op de FOD Buitenlandse Zaken deed ook de roep weerklinken om de kwestie assertiever aan te pakken in het Belgisch buitenlands beleid.

De cyberaanval op de Belgische diplomatie zette maandag meteen de toon op het debat van Agoria en expertengroepen LSEC en B-CCENTRE. Zo merkte CD&V-Kamerlid Roel Deseyn op dat “we wel erg vriendelijk zijn voor buitenlandse administraties die hier komen rondneuzen”, terwijl ook de andere sprekers erkenden dat onze overheden de voorbije jaren te weinig aandacht hadden voor cyberveiligheid.

Toch mag “de Russische aanval” ons nu niet overhaast in de armen van bondgenoten als de VS en het Verenigd Koninkrijk jagen, waarschuwde Ecolo-senator Benoît Hellings, “want ook zij hebben hun eigen belangen”. Hellings pleitte ervoor enkel gegevens te verzamelen en te bundelen die echt essentieel zijn, als extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregel.

Open Vld-collega Patricia Ceysens waarschuwde echter geen economische kansen te missen. Inzetten op cyberveiligheid is belangrijk, maar mensen moeten het internet durven blijven gebruiken, onderstreepte ze. Om de digitale agenda te blijven promoten, hoopt zij op iemand naar het voorbeeld van eurocommissaris Neelie Kroes in de volgende regering.

De bevoegdheid en de middelen meer bundelen, is ook waar CD&V’er Deseyn heil in ziet. In tegenstelling tot de huidige versnippering wil hij in de komende legislatuur één minister bevoegd voor cyberveiligheid. Sp.a’er Bruno Tuybens bleek het daar niet mee eens. Het dreigt immers de verantwoordelijkheden van de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie op dat vlak uit te hollen, argumenteerde hij.

CdH’er Georges Dallemagne en MR-collega Marie-Christine Marghem vulden tot slot aan dat de kwestie best ook binnen het parlement aan één commissie wordt toegewezen.