Interview - Manu Keirse, politiek secretaris Gezinsbond

‘Een gebouw op instorten, renoveer je toch ook niet zonder geld’

De Gezinsbond is tevreden dat het idee om elk kind binnen een gezin eenzelfde basisbedrag aan kinderbijslag te geven ruim aanvaard is. ‘Maar het heeft geen zin zo’n oefening binnen eenzelfde budget te doen’ zegt Manu Keirse, politiek secretaris van de Gezinsbond.

photo news

De meeste politieke partijen herschikken hun budget voor kinderbijslag. De kleine gezinnen gaan er gemiddeld op vooruit, de grote wat achteruit. Een goede keuze?

‘Het kan absoluut niet dat gezinnen ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen