Deze beveiligingskosten betaalt de fiscus terug
Foto: shutterstock
Wie in 2014 heeft geïnvesteerd om zijn woning brandveilig te maken of inbrekers buiten te houden, kan daarvoor een tegemoetkoming van de fiscus verwachten. Maar de regels zijn wel strikt. Een overzicht van wat wel en niet in aanmerking komt voor een belastingvermindering.

Een basisregel, zoals bij veel vormen van belastingvermindering, is dat de werken steeds door een aannemer moeten worden uitgevoerd. Wie dus in de doe-het-zelfzaak materiaal koopt en die zelf installeert, komt niet in aanmerking voor een vergoeding. De uitgaven gelden enkel voor de woning zelf. Een vrijstaande garage komt dus niet in aanmerking. 

De aftrek is in elk geval ook beperkt. Je kan maximaal 30 procent van de werkelijk betaalde uitgaven aftrekken. Bovendien is dat bedrag ook beperkt tot 760 euro. Dus: als uw factuur minder dan 2.533 euro is, dan brengt u 30 procent in. Is de totale som van de uitgaven 2.533 euro of meer, dan kunt u 760 euro inbrengen. Dat bedrag moet u invullen in het eerste deel van uw belastingen, in van X, bij het nummer 3383-12.

Maar wat mag u daarbij allemaal inbrengen?

  • Voor het buiten houden van inbrekers aanvaardt de fiscus de kosten voor sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
  • Nieuwe deuren, glas, en garagepoorten tellen niet altijd mee. Zo moeten garagepoorten volledig gepantserd zijn om mee te tellen. De ramen moeten specifiek inbraakwerend zijn. De aannemer kan hier de juiste informatie geven over uw specifieke aankoop. 
  • Voor andere systemen kan soms maar de helft worden ingebracht. Het gaat bijvoorbeeld om een niet-gepantserde garagepoorten die elektrisch worden aangedreven. Als die motor over een anti-ophefsysteem beschikt, dan mag de helft van de kostprijs van de motor worden beschouwd als een beveiliging. Voor een motor van 1.000 euro mag u dus 500 euro als 'inbraakwerend' beschouwen, en dat dus voor de eerder genoemde 30 procent inbrengen, of 150 euro.
  • Als u vreest dat dit alles de inbrekers toch niet buiten houdt, dan kunt ook ook investeren in detectiesystemen. Alarmsystemen komen volledig in aanmerking. Ook het eventuele abonnementsgeld voor aansluiting op een centrale kunt u jaarlijks inbrengen. De eventuele onderhoudskosten zoals nieuwe batterijen en herstellingskosten zijn evenwel uitgesloten.
  • Ook brandbeveiliging valt onder dezelfde rubriek. De lijst van zaken die in aanmerking komen voor een vermindering is wel beperkt: zo vernoemt de FOD financiën water en poederblussers, en een automatisch blustoestel als het in een lokaal met verwarmingsketels op stookolie staat. Branddeuren komen in aanmerking op voorwaarde dat ze voor minstens een half uur brandwerend zijn.

Let wel: het is voor het laatst dat dit geldt voor woningen in Vlaanderen en Wallonië. Investeringen vanaf 2015 geven enkel in het Brusselse Gewest nog recht op belastingvermindering.