belastingschijven

De wilde plannen in het zuiden

Zowel CDH, Ecolo als MR stelt voor om de belastingvrije som van het inkomen op te trekken.

Drie van de vier grote Franstalige partijen pleiten voor een verhoging van de belastingvrije som, net zoals CD&V doet. De Franstalige socialisten mikken dan weer – net als hun Vlaamse broeders van de ...