Sociale achtergrond, afkomst en school bepalend voor schoolse prestaties
Foto: dt
Schoolse prestaties hangen in Vlaanderen sterk samen met sociale achtergrond en afkomst. En ook de school is erg bepalend. Dat leert een analyse van de jongste Pisa-resultaten, uitgevoerd door een team van de ULB rond socioloog Dirk Jacobs op vraag van de Koning Boudewijnstichting.

Pisa is een internationale test bij 15-jarigen in 65 landen. De jongste editie ging om wiskundige vaardigheid. Uit de algemene resultaten die in december vrijgegeven werden, was gebleken dat de Vlaamse leerlingen aan de Europese top staan, maar ook dat de kloof tussen de beste en de slechtste presterende hier groter is dan elders.

De kloof bedraagt 271,1 punten op de Pisa-score. Dat komt overeen met het equivalent van liefst zes leerjaren. Dit verschil blijkt sterk samen te hangen met sociaal-economische achtergrond, sterker dan in andere landen. Ook het effect van een migratie-achtergrond speelt bij ons meer dan elders.

Bovenop de kenmerken van de individuele leerlingen komen nog die van de school. Die zijn volgens de analyse goed voor bijna twee derde van de variatie. Wie op een school met veel kansarmen zit, heeft meer kans op een lagere score. En er is segregatie: kansarmen en allochtonen zitten vaak samen, in ‘concentratiescholen’. 

'Eigenlijk zouden de beste leerkrachten in de meest uitdagende scholen moeten staan', zegt Dirk Jacobs. 'De vraag of zij beter betaald moeten worden, is niet zo gek.’