Open VLD voegt Ringland toe aan nieuw mobiliteitsplan
Annemie Turtelboom Foto: was

In Antwerpen heeft Open VLD een nieuw mobiliteitsplan voor de regio voorgesteld, dat volgens de partij eindelijk een oplossing voor de aanwezige verkeers- en gezondheidsproblemen kan realiseren met een groot draagvlak onder alle betrokkenen. Het plan is een soort compromis tussen het Oosterweel-Noordtracé en het Ringlandproject.

Open VLD vreest dat het door de Vlaamse regering gekozen BAM-tracé (Oosterweeltracé) nooit gerealiseerd zal raken, onder meer omdat actiegroepen als stRaten-generaal en Ademloos over voldoende argumenten beschikken om een procedure bij de Raad van State te winnen.

‘Vijf jaar stilstand is meer dan genoeg’, vindt Bart Somers, Vlaams Open VLD-lijsttrekker in Antwerpen. ‘Dit plan kan zonder bijkomende studies uitgevoerd worden en al tegen 2020 voor een eerste verbetering zorgen.’

Het nieuwe voorstel is een combinatie van de tangenten A102 en Kallo-Haasdonk die een deel van het doorgaand verkeer van de stad moeten weghouden, het Ringlandproject dat de Antwerpse ring volledig wil overkappen en het Oosterweel-Noordtracé dat de Oosterweeltunnels naar een knooppunt verder ten noorden van de stad leidt.

Open raam

‘Het Oosterweel-Noordtracé staat bijna altijd op de eerste of tweede plaats in de plan-MER van de Oosterweelverbinding, terwijl het meer overkappingsmogelijkheden biedt, het verkeer er de stad minder doorkruist en het zelfs één miljard euro goedkoper is dan het BAM-tracé’, stelt Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen.

Antwerps federaal lijsttrekker Annemie Turtelboom benadrukte op de presentatie uitdrukkelijk het belang van een volledige overkapping: ‘Niet volledig overkappen is zoals een perfect geïsoleerd huis waar steeds een raam openstaat.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig