TEC lijdt verlies van 1 miljoen euro
Foto: Photo News

De Waalse openbaarvervoersmaatschappij TEC heeft het voorbije jaar 1 miljoen euro verlies geleden. In 2012 werd nog een winst opgetekend van 5.000 euro. De groep bestaat uit vijf regionale exploitatiebedrijven, maar is desondanks toch ‘efficiënter’ dan haar Vlaamse tegenhanger De Lijn. Dat verklaarde Jean-Marc Vandenbroucke, gedelegeerd bestuurder van de overkoepelende holding SRWT dinsdag bij de voorstelling van het jaarresultaat.

Ook Waals minister van Mobiliteit Philippe Henry verdedigde de huidige structuur van de openbaarvervoersmaatschappij. ‘De TEC blijft in beweging, maar is al sterk geharmoniseerd. Een verdere hergroepering is niet noodzakelijk. Zij die pleiten voor een fusie, kennen niets van het functioneren van de TEC’.

Jean-Marc Vandenbroucke had zich bij zijn aantreden in 2009 verschillende doelstellingen gesteld: een beheerste groei, meer kwaliteit en veiligheid, een betrouwbare dienstverlening, meer efficiëntie en meer professionalisering. Volgens hem is er al heel wat vooruitgang geboekt. ‘We zijn overgeschakeld van een technische cultuur naar een klantvriendelijke cultuur’, zei hij dinsdag.

Aantal klanten in stijgende lijn

Het aantal klanten bij de TEC is sinds 2009 met ruim 13 procent gestegen. Het aantal abonnementen nam met 15 procent toe. Vorig jaar werd er gesnoeid in het netwerk, waardoor het aantal afgelegde kilometers met 1,5 procent is gedaald tegenover 2012.

De tevredenheidsgraad ligt nu op 75 procent, tegen 58 procent drie jaar geleden. De TEC investeerde onder meer in nieuw rollend materieel. Het aantal gevallen van agressie daalde van 108 in 2000 tot een 50-tal vorig jaar.

Wilde stakingen blijven problematisch

Wilde stakingen blijven wel een probleem bij de Waalse openbaarvervoersmaatschappij: er waren er tien in 2013. Maar het bedrijf pleegt sinds het groot sociaal conflict van 2005 structureel sociaal overleg, waardoor het aantal stakingsdagen wel in dalende lijn gaat. In 2005 waren er nog 26 stakingsdagen bij de TEC, tegen 16 vorig jaar.

‘We willen dat overleg blijven voortzetten en hopen met de vakbonden een mechanisme te vinden om het aantal spontane acties te verminderen’, luidde het dinsdag. Vandenbroucke zegt geen voorstander te zijn van een minimumdienstverlening.

De topman kijkt de toekomst positief tegemoet. Zo zal de TEC volgend jaar kunnen genieten van een indexering met 1 procent. De subsidies worden opgetrokken met 4,5 miljoen euro. Voor de metro in Charleroi wordt vanaf dit jaar 5,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Daarnaast staan er nog nieuwigheden op stapel, zoals informatieborden met realtime-informatie over bus of tram en een nieuw biljettensysteem ‘Tec it-easy’.