Studie toont sterke Vermogensconcentratie

Vermogenskloof 45 keer groter dan inkomenskloof

Achter de relatieve inkomensongelijkheid in België gaapt een ware vermogenskloof, zo leert nieuw onderzoek naar de vermogensverdeling in ons land. De minst vermogende tien procent van de gezinnen bezit minder dan 2.700 euro, de rijkste tien procent meer dan 687.000 euro. De hoogste inkomens hebben doorgaans de grootste vermogens, terwijl de armste huishoudens nauwelijks voldoende liquide middelen hebben om meer dan een paar maanden mee rond te komen.

De kloof tussen arm en rijk is groot.
De kloof tussen arm en rijk is groot. Jimmy Kets

De verdeling van het vermogen van de Belgen – bestaande uit onder meer huizen, aandelen, spaargeld en juwelen – is bij gebrek aan een vermogenskadaster al decennia het voorwerp van speculatie ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen