Antwerps schepen: ‘Nieuw onderzoek naar haalbaarheid overkapping Ring nodig’
Foto: pol de wilde - corelio

Er moet een Vlaams en Europees onderzoek komen naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring. Dat zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) naar aanleiding van de vele tegenstrijdigheden die de voorbije dagen en weken door allerlei betrokkenen geuit werden over het al dan niet mogelijk zijn van een overkapping binnen de context van de geplande Oosterweelverbinding.

“Dat onderzoek mag wat N-VA betreft morgen al starten, maar de beslissing zal voor de volgende Vlaamse regering zijn”, zegt Kennis nog.

In 2012 liet de stad Antwerpen zelf al eens een overkappingsonderzoek uitvoeren, waaruit bleek dat een overkapping een gunstige impact zou hebben op de bestaande problemen inzake luchtkwaliteit en geluidshinder. Het onderzoek stelde voorts dat een grootschalige overkapping enkel kan bij een vereenvoudiging van de situatie op de huidige ring en een volwaardig verkeersalternatief daarvoor.

“Het onderzoek van 2012 was een erg ruwe en algemene studie die uiteraard geen rekening hield met de beslissing die de Vlaamse regering onlangs nam”, stelt Kennis nu. “De Oosterweelverbinding is de beste optie voor mobiliteit, veiligheid én leefbaarheid, maar bij ons positief advies over het GRUP hebben we als stadsbestuur al aangegeven dat we nog extra maatregelen willen. Overkappen waar het kan, daar bestaat een ruime consensus over.”

Zondag daagden in Antwerpen nog duizenden mensen op voor de manifestatie “Stappen om te overkappen” van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. Zij hielden een pleidooi voor het volledig overkappen van de Antwerpse ring en stelden dat dat onmogelijk wordt indien men doorzet met de realisatie van het Oosterweeltracé.