Uitrol zesde staatshervorming belangrijkste prioriteit voor Waalse sociale partners
Foto: Photo News

In Wallonië zien werkgevers en vakbonden de uitrol van de zesde staatshervorming als belangrijkste uitdaging voor de volgende legislatuur. Dat zegt de CESW, de Waalse tegenhanger van de SERV, in zijn verkiezingsmemorandum.

Volgens de CESW heeft Wallonië de crisis relatief goed doorstaan, al blijven er grote uitdagingen, onder meer rond de vernieuwing van het industrieel weefsel, rond kwaliteitsvolle jobs en rond de vergrijzing.

‘De zesde staatshervorming biedt opportuniteiten’, zegt CESW-voorzitter en gedelegeerd bestuurder van werkgeversfederatie UEW Vincent Reuter. ‘Zo kan het beleid globaal herdacht worden en moet men nauwgezet waken over de aanwending van de toegewezen middelen en over de organisatie van de nieuwe bevoegdheden.’

Vakbondtopman Thierry Bodson (FGTB) ziet vooral kansen om te zorgen voor meer samenhang in de bevoegdheden. Hij merkte wel op dat de politieke wereld in Wallonië wat laat in gang geschoten is met het voorbereiden van de uitrol. ‘Het leek of er schrik was om er aan te beginnen.’